Een monument in de tijd. Over kerkelijke en theologische (faculteits-)archieven

Graag nodigen het Stadsarchief Kampen en de Protestantse Theologische Universiteit u uit voor het symposium ‘Een monument in de tijd. Over beheer en ontsluiting van kerkelijke en theologische (faculteits)archieven’. De aanleiding voor het symposium is het gereedkomen van de Inventaris van de Archieven van de Theologische Universiteit te Kampen 1854-2006 samengesteld door A.J. Mensema.

Het symposium vindt plaats op vrijdag 10 november 2017 vanaf 14.00 uur in het Auditorium van het Stadsarchief Kampen in de Stadskazerne, Oudestraat 215C te Kampen.

De Theologische School van 1854 werd gesticht ten behoeve van de ‘afgescheiden’ Christelijke Gereformeerde Kerk(-en). Daaruit ontstond een Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). Mondigheid van staf, studenten en achterban bleek daaruit dat een deel vanaf 1944 doorging met een eigen opleiding aan de Broederweg (Vrijmaking). De bij de GKN gebleven Hogeschool ontwikkelde zich even energiek. Ze werd een Universiteit, die tenslotte in 2007 opging in de PThU.

Voorafgaand aan het symposium is er voor de liefhebbers van 12.30 tot 13.30 uur een stadswandeling door Kampen onder deskundige leiding van Jaap van Gelderen en Gert van Klinken.

Sprekers zijn o.a. Jacob van Sluis (Rijksuniversiteit Groningen/Tresoar), Bart Jaski (Universiteit Utrecht), Fennie Duursema (Protestantse Kerk) en George Harinck (Vrije Universiteit).

Het symposium wordt afgesloten met de presentatie van de drie-delige inventaris, die door de samensteller Albert Mensema zal worden aangeboden aan Mechteld Jansen (rector PThU), Bort Koelewijn (burgemeester Kampen) en Sjaak van ’t Kruis (Protestantse Kerk).

Het belooft een boeiende en feestelijke middag te worden.

Deelname aan het symposium is kosteloos. Wel verzoeken we u met het oog op de catering zich voor 1 november a.s. aan te melden via de website van de PThU, www.pthu.nl (zie onder agenda) of rechtstreeks via de link: https://www.pthu.nl/actueel/nieuws/!/29524/een-monument-in-de-tijd.-over-kerkelijke-en-theologische-faculteits-archieven

U vindt daar ook het volledige programma en de routebeschrijving.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: