No square inch: Abraham Kuyper

,,No square inch”

Abraham Kuyper, politics and religion in modern society

Károli Gáspár University of hte Reformed Church, Faculty of Humanities
1088 Budapest, Reviczky utca 4., Buda Béla Hall

Language: English/Dutch

OVER HET THEMA VAN DE CONFERENTIE

Bij de naam Abraham Kuyper zullen velen denken aan de voormalig minister-president van Nederland (1901- 1905), aan de oprichter van de Anti-Revolutionaire Partij (1879), of wellicht aan de stichter van de Vrije Universiteit (1880). En hoewel deze predikaten inderdaad allemaal op Abraham Kuyper van toepassing zijn, is er nog veel meer over hem en zijn historisch belang te zeggen. De afdeling Neerlandistiek van de Károli Gáspár Uiversiteit organiseert daarom in samenwerking met de Vrije Universiteit (Amsterdam) een internationale conferentie over het belang van Abraham Kuyper in de huidige tijd.

Voor Hongarije en de emancipatie van de Hongaarse protestanten heeft Kuyper, samen met aan zijn gedachtegoed verwante theologen – vooral Jenő Sebestyén -, veel betekend. Dit zal in een eerste, theologisch en maatschappelijk gerichte sessie aan bod komen. In een tweede sessie zullen de economische, politieke en juridische aspecten van het gedachtegoed van Kuyper onder loep worden genomen.

Het middagprogramma biedt ruimte voor een internationale blik op Kuyper – zelf een fervent reiziger – met  een focus op de betekenis van Kuyper in Hongaarse context. In de derde sessie zal het internationale karakter van Kuypers leven, werk en invloed centraal staan. In de slotsessie worden verschillende momenten aan de Károli-universiteit vigerende onderzoeksperspectieven gepresenteerd: het werk van de dochters van Kuyper in en over Hongarije, de invloed die zijn vriendschap met de Hongaarse theoloog Jenő Sebestyén had op de Hongaars-Nederlandse culturele betrekkingen, en tot slot de blik van een Hongaarse kunsthistoricus op portretten van Abraham Kuyper.

Programma

8.30 Registration

9.00 – 9.10 Opening of the Conference

Dr. Enikő Sepsi (Dean, KRE, Faculty of Humanities)

Prof. Dr. Péter Balla (Rector KRE)

9.10 – 11.00 Theological context

Prof. Dr. George Harinck (Vrije Universiteit Amsterdam/Theologische Universiteit Kampen) – Abraham Kuyper and Neocalvinism

Prof. Dr. Miklós Kocsev (KRE University of the Reformed Church, Dean of the Faculty of Theology) – Wat kunnen we van A. Kuyper voor de huidige Hongaarse verhoudingen leren?

Dr. Maarten Aalders (freelance Church Historian) – ‘Een gereformeerd alternatief voor het Stipendium Bernardinum, 1921-1956’.

Dr. Ernst van den Hemel (Meertens Instituut, Amsterdam ) – ‘Kuyper’s heritage: The Janus-faced challenge of religiously grounded pluralism’

Moderator: Dr. Anikó Daróczi (KRE University of the Reformed Church, Faculty of Humanities)

11.00-11.20 Coffee break

11.20 -12.50 Theological and Legal Economic – context

Dr. Corwin Smidt (Senior research fellow, Henry Institute for the Study of Religion and Politics Calvin College, Grand Rapids, USA)–  Kuyper and the Principled Pluralism Approach to Political Life

Dr. Dániel Homolya (KRE University of the Reformed Church, Faculty of Law)– Business and common grace – Kuyper’s thoughts on economics

Dr. Zsolt Szabó (KRE University of the Reformed Church, Faculty of Law) – Government and constitution from the protestant perspective

Moderator: Dr. Törő Csaba Attila (Károli Gáspár University of the Reformed Church, Faculty of Law)

13.00-14.00 Lunch

14.10– 14.20 Opening of the afternoon session:

René van Hell (Ambassador of the Netherlands to Hungary)

Dr. Daróczi Anikó (Head of the Department of Dutch Studies KRE)

14.20 -15.50 Kuyper International

Prof. Dr. George Harinck (Vrije Universiteit Amsterdam/Theologische Universiteit Kampen) – De Hongaarse Heraut

Dr. Jacqueline Bel (Vrije Universiteit Amsterdam) – Kuyper in Amerika

Erzsébet Kígyós – In the Wake of the Kuypers in Hungary: Children Trains to Holland, 1920-1926

Moderator: Jakob Faber (KRE, Faculty of Humanities)

15.50-16.10 Coffee break

16.10 -17.30       Approaches to Kuyper – researches at the KRE Dutch Department

Dr. Julianna Albertné Balázsi– (KRE, Faculty of Humanities) – De Kuyper-kring – Elly Hoekstra en Jenő Sebestyén

Imre Gergely (KRE, Faculty of Humanities): Het Hongarije-beeld van Henriette Kuyper Dr. István Németh (KRE, Faculty of Humanities) – Gezichten van Abraham Kuyper. Van geïdealiseerde portretten tot komische spotprenten

Moderator: Jakob Faber (KRE, Faculty of Humanities)

17.30 Conference Conclusion

Prof. George Harinck, Dr. Anikó Daróczi, Jakob Faber

 

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: