Cursusavonden Kerkelijk Archiefbeheer

Vanuit de CGK, NGK en GKv organiseren de landelijke archiefinstellingen een aantal cursussen over kerkelijk archiefbeheer: Waarom moeten archieven bewaard worden? Hoe ga je om met archief in een digitaal tijdperk? Hoe bewaar je het papieren archief?
Op deze en meer vragen willen wij, Liesbeth ‘t Hart (landelijk archivaris CGK), Arjan van ‘t Riet (landelijk archivaris NGK) en Merijn Wijma (landelijk archivaris GKv) antwoord geven. De cursus duurt één avond en we geven hem vier keer op verschillende plekken in het land, zodat er altijd een cursus voor u op reisafstand is.
De cursus is bedoeld voor kerkelijk archiefbeheerders die graag meer willen weten over hoe ze hun archief moeten bewaren en behandelen, maar ook voor kerkenraden die geïnteresseerd zijn in wat er eigenlijk met het archief kan.

U bent van harte uitgenodigd!

Met vriendelijke groet,
Liesbeth ‘t Hart
Arjan van ‘t Riet
Merijn Wijma

Programma

19:30-20:00 Inloop met koffie en thee

20:00-20:15 Liesbeth

  • Wat is archief? Waarom bewaren we archief? Wat bewaar je?

20:15-20:30 Arjan

  • Hoe bewaar je archief? Materiële verzorging, omstandigheden, het nut van een archiefbeheerder. Wat doe je met overbrengen naar overheid? Wat doe je als kerken samengaan?

20:30-20:45 Merijn

  • Hoe orden je je archief? En digitaal archief? Welke oplossingen zijn er voor digitaal archief? Wat doe je met digitalisering?

20:45-21:00 Pauze

21:15-21:30 Lokaal archiefbeheerder

  • Ervaringen uit eigen archief van een kerkelijk archiefbeheerder

21:30-21:45 Vragen

21:45-22:00 Uitloop en afsluiting

Plaats

De plaatsen waar de archiefcursussen gehouden zullen worden, zullen nader bekend worden gemaakt. Zodra deze bekend zijn, zult u zich op deze pagina ook kunnen aanmelden.

Data

7 mei 2019

21 mei 2019

10 september 2019

27 september 2019

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: