Van papier naar pixel: De transitie van kerkelijk archiefbeheer

Van papier naar pixel: de transitie van kerkelijk archiefbeheer

Studiedag voor kerkenraadsleden en vrijwilligers die zich bezighouden met het archief van hun gemeente, leden van kerkelijke commissies en landelijke kerkelijke besturen.

Hoe bewaar ik mijn papieren archief? Waar kan ik terecht met vragen over digitalisering en privacy? Hoe ga ik om met mijn digitale kerkarchief? Dit zijn vragen die in veel kerkelijke gemeenten aan de orde zijn. De studiedag Van papier naar pixel is bedoeld om op die vragen een antwoord te helpen vinden. Daarvoor zijn deskundigen aanwezig op het gebied van de kerkelijke archivering.

Programma

10.00 uur: Inloop met koffie en thee

10.30 – 12.15 uur: Informatief ochtendprogramma

– 10.30: Welkom door prof. dr. F.A. van Lieburg.

– 10.35: Prof. dr. F.A. van Lieburg (hoogleraar VU): Inleiding over de actualiteit van het thema: Van papier naar pixel

– 11.00: Drs. J.W. Puttenstein, hoofd bibliotheek en archivaris PThU: Digitaal is de norm: het beheer van bibliotheken en archieven. Hoe om te gaan met privacy-gevoelige gegevens?

– 11.15: Vragen uit de zaal.

– 11.30: Prof. dr. G. Harinck (hoogleraar VU/TU Kampen): Wat kan het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) in Kampen betekenen voor het archiefbeheer van uw gemeente?

– 11.45: Drs. D.T. van Houdt (directeur Fjellet B.V. en bestuurslid SKI), presentatie Stichting Kerkelijk Informatiebeheer (SKI): Samen op de bres voor kerkelijk archief; bundeling van krachten, kennis en ervaring.

– 12.00: Officiële lancering Digitaal Platform Kerkelijk Archief, door prof. dr. F.A. van Lieburg en drs. D.T. van Houdt. Een hand-out met gebruiksaanwijzing wordt ter beschikking gesteld.

12.15 – 13.30 uur: Lunch met korte wandeling naar de VU-hortus (facultatief)

13.30 – 15.15 uur: praktijkgericht middagprogramma

– 13.30: G. Bril MPM (Provinciaal archiefinspecteur en provinciearchivaris in Overijssel) en drs. L. Folkertsma (oud-rijksarchivaris in Overijssel en gemeentearchivaris van Zwolle en Deventer): Kerkelijke archieven eeuwig toegankelijk?!

– 14.00 – 14.45 Workshops met gelegenheid tot stellen van vragen. Twintig minuten per workshop, halverwege wordt gewisseld.

o Drs. L. Folkertsma en G. Bril: Hoe lever je papieren en digitale archieven aan? Toegelicht aan de hand van actuele voorbeelden uit de provincie Overijssel.

o Drs. D.T. van Houdt: Succesvol kerkelijk informatiebeheer; een praktijkvoorbeeld.

– 14.45 – 15.05 Gelegenheid tot het stellen van praktijkgerichte vragen over het gebruik van het Digitale Platform Kerkelijk Archief, A. van der Wulp (teamleider informatiebeheer provincie Flevoland en bestuurslid SKI).

– 15.15 Afsluiting en een borrel

Praktische informatie

Datum: zaterdag 9 februari 2019

Locatie: PThU, vestiging Amsterdam (Hoofdgebouw VU)

Tijd: 10.30 uur – 15.30 uur

Deze studiemiddag is georganiseerd door de PThU, de PKN en de Stichting Kerkelijk Informatiebeheer SKI.

Aanmelden

via www.PThU.nl/actueel/agenda vóór 2 februari 2019

Aan de toegang zijn geen kosten verbonden.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: