Symposium: Nederlandse kerken op de kaart gezet

Woensdag 24 april 2019, 13.00 – 17.00 uur, Vrije Universiteit Amsterdam

Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, zaal 1E-24 (PThU)

In 2018 promoveerde Herman Wesselink aan de Vrije Universiteit op het proefschrift Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen. Dit onderzoek werd verricht bij het Historisch Documentatiecentrum voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme. Uitgangspunt vormde een database van Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970. In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek werd tevens een interactieve Kerkenkaart gemaakt als visualisatie van de verzamelde gegevens. In het symposium wordt deze kaart gepresenteerd aan het publiek. Daarbij willen we ook aandacht geven aan de gebruikswaarde ervan in wetenschappelijk onderzoek en de zeer actuele bezinning op het gebruik van kerkgebouwen in de toekomst.

Programma

13.00 – 13.15 Fred van Lieburg (VU/ACRH): Sacrale geografie en religiegeschiedenis (casus Dordrecht)

13.15 – 13.40 Herman Wesselink: Nederlandse kerkgebouwen 1800-1970

13.40 – 14.00 Lida Ruitinga & Peter Vos (UBVU): De totstandkoming van de Kerkenkaart op VU Geoplaza

14.00 – 14.20 Anique de Kruijf (Museum Catharijneconvent)

14.20 – 14.40 Albert Reinstra (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

14.40 — 15.00 pauze              

Actueel beleid rond kerkgebouwen

15.00 —15.20 Karin Westerink (hoofd Monumenten van de stad Amsterdam)

15.20 —15.40 Herbert Raat (wethouder gemeente Amstelveen) m.m.v. Erwin van der Laan

15.40 —16.15 Discussie

Borrel na afloop

http://geoplaza.vu.nl/cms/kerkenkaart

Toegang vrij, wel aanmelden via info@acrh.eu

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: