Herman Bavincks Gereformeerde Ethiek

Herman Bavincks Gereformeerde Ethiek
Internationale conferentie
Theologische Universiteit Kampen
19 en 20 september 2019

Hierbij nodigen het Neo-Calvinism Research Institute (NRI) van de Theologische Universiteit Kampen en het Archief- en Documentatiecentrum u uit voor de internationale conferentie ter gelegenheid van de verschijning van de Gereformeerde ethiek van Herman Bavinck. Deze conferentie vindt plaats op donderdag 19 en vrijdag 20 september 2019 in de Sint Annakapel, Broederweg 10 te Kampen (tegenover het universiteitsgebouw) en vangt op beide dagen aan om 9.30 uur.

De theoloog Herman Bavinck (1854-1921) geniet in Nederland bekendheid vanwege zijn vierdelige Gereformeerde dogmatiek die hij tussen 1895 en 1901 te Kampen schreef. Ook elders in de wereld verwierf hij faam sinds dit werk rond 2000 in het Engels en andere talen verscheen. Het is daarom een internationale gebeurtenis dat nu zijn ethiek- manuscript – bewaard in zijn archief in de collectie van het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit – als zijn tweede hoofdwerk verschijnt.

De tekst van de Gereformeerde ethiek (met een omvang van bijna 1000 pagina’s) is bezorgd en geannoteerd door NRI-medewerker Dirk van Keulen en verschijnt bij uitgeverij KokBoekencentrum. Tevens wordt op de conferentie het eerste deel van de Engelse vertaling van deze ethiek gepresenteerd, bezorgd en toegelicht door een team onder leiding van John Bolt van Calvin Theological Seminary, USA.   

Op de conferentie zullen vooraanstaande wetenschappers uit diverse landen hun licht laten schijnen over dit nieuwe werk en de betekenis ervan overwegen voor theologie, kerk en samenleving.

De voertaal van de conferentie is Engels. De kosten voor deelname bedragen E 99,-, inclusief maaltijden. U kunt zich aanmelden via de website van de Theologische Universiteit, www.tukampen.nl

N.B. op woensdagavond 18 september 2019 – de avond voorafgaand aan de conferentie – zal Craig Bartholomew (Tyndale House, Cambridge) de jaarlijkse Bavinck-lezing houden in de aula van de universiteit. Ook deze zal lezing zal gewijd zijn aan Bavincks Gereformeerde ethiek.

Nadere informatie:
pep@tukampen.nl
038 447 17 10

Programma

Donderdag 19 september

9.30 Opening Roel Kuiper, Rector TU Kampen
9.45 Aanbieding Gereformeerde ethiek, Dirk van Keulen, TU Kampen
10.00 Keynote Kees van der Kooi, VU Amsterdam, ‘We as his.’ Some remarks on Bavinck’s Reformed Ethics

11.00 Pauze

11.30 James Eglinton, New College Edinburgh, Herman Bavinck on Christian ethics in the age of Nietzsche
12.00 Wim van Vlastuin, VU/HHS Amsterdam, Is Bavinck among the Puritans?

12.30 Lunch

13.30 Keynote John Bolt, Calvin College Grand Rapids, Herman Bavinck as a ‘man of science’ in the Reformed Ethics en aanbieding Engelse editie
14.30 Gerard den Hertog, TU Apeldoorn, Communion with Christ and Discipleship in Bavinck’s Reformed Ethics

15.00 Pauze

15.30 Jessica Joustra, TU Kampen, Conformity to Christ’s Suffering in Self-Denial and Cross-Bearing: Bavinck on the Role of Positive and Negative Virtues in the Imitation of Christ  
16.00 Hans Burger, TU Kampen, The Renewal of the Mind: Cognitive Aspects of Sin, Conversion and Spiritual Life

16.30 Receptie

17.30 Dinner

19.30 toneelstuk over C.S. Lewis, door de Amerikaanse acteur Phil Crowley

Vrijdag 20 september

9.30 Keynote Ernst Conradie, UWC Cape Town, Could Herman Bavinck be Regarded as an Early Exponent of Christian Ecotheology?
10.30 Henk van de Belt, VU Amsterdam, Medicine against Doubt: The Development of Bavinck’s View of Certainty and Assurance

11.00 Pauze

11.30 Marcel Sarot, Tilburg School of Catholic Theology, Bavinck on the Imitation of Christ and Mystical Union: A Roman Catholic Appreciation
12.00 Gray Sutanto, Covenant City Church Jakarta, Original Sin in Bavinck’s Ethics and Dogmatics 

12.30 Lunch

13.30 Hillie van de Streek, TU Kampen, Bavinck’s View on the Position of Women in Society
14.00 Albert Gootjes, Universiteit Utrecht, Dispensing with the Dutch? Bavinck Translations from the Reformed Dogmatics to the Reformed Ethics

14.30 Pauze

15.00 Keynote Ad de Bruijne, TU Kampen, Reformed Ethics Today

16.00 Sluiting

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: