Preken voor eigen parochie

Congres over religie en journalistiek

In het verleden kende Nederland veel christelijke kranten, protestantse en katholieke, terwijl deze nu een uitzonderingspositie innemen. De katholieke dagbladen zijn zelfs verdwenen of geseculariseerd. Een krant als Trouw was onderdeel van een palet aan gelijkgezinde dagbladen, maar is zich in de loop der tijd gaan oriënteren op een bredere doelgroep op basis van specifieke (christelijke) waarden. Veel media die eens katholiek waren zoals de Volks- krant en de Gelderlander richten zich op een algemeen publiek.

Er lijkt echter een paradox te bestaan: religie lijkt meer dan ooit aanwezig te zijn op de nieuws- en opiniepagina’s van Nederlandse dagbladen. Wat bete- kent dit voor de bestaande protestantse kranten als het Nederlands Dagblad (ND) en het Reformatorisch Dagblad (RD)? Op welke punten onderscheiden zij zich nu van andere media? Zijn zij er vooral voor hun eigen achterban of hebben zij ook een woord voor de rest van Nederland? Deze vragen moeten licht werpen op de centrale vraag van dit congres: wat voegen christelijke media zoals het ND en RD toe aan de pluriformiteit van de media?

16 oktober 2019
10.00 uur inloop, 10.30 uur aanvang programma
Laan van Westenenk 12, Apeldoorn (Erdee Media Groep).

Toegang gratis
Aanmelden via:  https://nl.surveymonkey.com/r/congres16oktober of stuur een mail naar: c.vanden.belt@vu.nl

Programma

10.00     ontvangst met koffie en thee
10.25     welkom en introductie dagvoorzitter Ruth Peetoom

Lezingen

10.30     Huub Wijfjes: De pluriformiteit van de media
10.50     Joan Hemels: De meerwaarde van de katholieke pers
11.10     Christoph van den Belt: De eigenheid van het RD en ND
11.30     Felix de Fijter: column
11.40     Panel christen in een seculiere mediawereld o.l.v. Ruth Peetoom Met Ineke Evink, Amarins de Boer en Petra Messelink
12.25     Anton de Wit: column

12.30     Lunch

Actualiteit

13.30     Regionaal nieuws buiten de Randstad
Karel Smouter; reactie Ria Kraa over Friesch Dagblad
14.00     Een gemeenschap van lezer
Piet Bakker; reactie Eline Kuijper over Nederlands Dagblad

14.30     koffie en thee

15.00     Conservatisme in de media
Merijn Oudenampsen; reactie Bart Jan Spruyt over Reformatorisch Dagblad
15.30     Paneldiscussie: wat is de meerwaarde van christelijke media?

16.00     Receptie

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: