Uitnodiging presentatie Bavinck-biografie

Graag nodigen het Archief- en Documentatiecentrum en The Neo-Calvinism Research Institute u uit voor een bijeenkomst rond de boekpresentatie van Bavinck. A critical biography (Grand Rapids: Baker Academic, ISBN 978-1540961358), geschreven door de Schotse theoloog James Eglinton.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 30 oktober 2020 in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 te Kampen, en vangt aan om 14.30 uur.

Het is meer dan een halve eeuw geleden sinds R.H. Bremmer zijn boek Herman Bavinck en zijn tijdgenoten (1966) publiceerde, de laatste omvattende biografische studie over het leven en werk van deze theoloog. Sindsdien zijn wel deelstudies verschenen, zijn brieven gepubliceerd, is het archief van Herman Bavinck geordend, en zijn vele periodieken dankzij digitalisering veel beter toegankelijk geworden voor onderzoek. Bovendien is dankzij de vertaling van Bavincks werk in het Engels de Bavinck-receptie en het Bavinck-onderzoek internationaal geworden.

Deze ontwikkelingen liggen aan de basis van een nieuwe, Engelstalige biografie van Bavinck. Op de bijeenkomst zal de betekenis van deze biografie belicht worden en haar inhoud beoordeeld door drie sprekers, terwijl James Eglinton via een live-stream verbinding zal reageren op hun inbreng. De voertaal op deze bijeenkomst is Engels.

Programma

14.30   Opening door George Harinck, directeur van het ADC en The Neo-Calvinism Research Institute

14.45   Reacties op de biografie van

– Kees van der Kooi, emeritushoogleraar dogmatiek aan de Vrije Universiteit (Bavincks leerstoel)

– Tom-Eric Krijger, universitair docent cultuurgeschiedenis van het christendom aan de Universiteit Leiden en kenner van het modernisme

– Marinus de Jong, gereformeerd predikant te Amsterdam en onderzoeker van het neocalvinisme

15.30   Reactie online van James Eglinton

15.45   Discussie

16.15   Sluiting

Vanwege de corona-maatregelen van de overheid is het niet mogelijk met meer dan dertig personen bijeen te komen. U wordt daarom gevraagd zich voor 28 oktober voor de bijeenkomst aan te melden via info@adckampen.nl of 038 44 717 30, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Na dertig aanmeldingen sluit de inschrijving. Vanwege de corona-maatregelen kunnen wij u helaas ook geen receptie aanbieden. De toegang tot de bijeenkomst is gratis.

De bijeenkomst is live te volgen via het YouTube-kanaal NGK Kampen.

Het boek (gebonden, 480 pag.) is verkrijgbaar voor ruim 40 euro, bijvoorbeeld op Amazon.nl.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: