Boekpresentatie vrijdagmiddag 10 september

Graag nodigen het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) en The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) u uit voor een bijeenkomst rond de presentatie van het boek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum, geschreven door Maarten J. Aalders, associate researcher verbonden aan het NRI.

 

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 10 september 2021 in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 te Kampen, en vangt aan om 14.30 uur.

 

Aan het einde van 1919, na de Eerste Wereldoorlog, het communis­tische regime van Béla Kun en de Roemeense bezetting, was Honga­rije failliet. Het land kon zelfs zijn eigen kinderen niet meer voeden. De roep om hulp leidde tot liefdadigheidsacties, ook in Nederland. Centraal stonden de zogenaamde kindertreinen, waarmee van 1920-1930 meer dan 28.000 Hongaarse kinderen voor enige maanden naar Nederland kwamen om bij te komen van alle rampspoed en aan te sterken.

 

Gelijktijdig daarmee kwam het tot een intensieve culturele uitwisseling, onder meer op kerkelijk-theologisch gebied. In dit boek worden deze contacten tussen Nederlandse en Hongaarse protestanten in kaart gebracht en geanalyseerd. Bijzondere aandacht is er voor de rol van de Hongaarse theoloog Jenő Sebestyén, de Nederlandse consul J. Clinge Fledderus en het filantropisch werk van de dochters van Abraham Kuyper.

 

Programma

 

14.30   Opening door George Harinck, directeur van ADC en NRI

14.45   Reacties op het boek van

– Ferenc Postma, emeritus-hoogleraar aan de Károli Gáspár Universiteit te Boedapest

– Orsolya Réthelyi, docent Nederlands aan de Eötvös Loránd Universiteit te Boedapest

– George Harinck, hoogleraar geschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen

15.30   Reactie van Maarten Aalders

15.40   Discussie

16.00   Receptie

 

 

U kunt zich tot 7 september voor de bijeenkomst aanmelden via info@adckampen.nl of 038 44 717 30, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. De toegang tot de bijeenkomst is gratis.

 

 

Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum (448 pag., ISBN 978-90-5560-586-6) is verschenen als nr. 37 in de AD Chartas reeks van het ADC. Het boek is op de bijeenkomst verkrijgbaar voor €28,-; donateurs van het ADC krijgen 20% korting en betalen €22,40.

 

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: