Informatie

Het ADC heeft als doel dat kerken op een duurzame en veilige manier archief kunnen opslaan. Om dit doel te bereiken wordt de ADC Archiefservice aangeboden. Archiefbeheer heeft vaak een lage prioriteit en aanschaf van professionele archief- en opslag software oplossingen blijkt in veel gevallen financieel niet haalbaar.

De ADC Archiefservice geeft kerken tegen een laagdrempelig tarief toegang tot een webbased platform voor archiefbeheer gekoppeld aan een e-depot omgeving voor duurzame en veilige opslag van data. Deze oplossing kan gebruikt worden om archief te ordenen en te gebruiken als inventaris, maar er kan ook digitaal archief gekoppeld worden zodat alles wat al digitaal beschikbaar is ook beschikbaar blijft. Met deze oplossing kan de cultuur-historische achtergrond van de kerken duurzaam en kosten efficiënt beheerd worden en bewaard blijven.

De ADC Archiefservice maakt gebruik van collectiebeheersysteem Atlantis. Dit platform is volledig webbased, gebaseerd op internationale standaarden en kent ondersteuning van alle gangbare bestandsformaten zoals audio/video, afbeeldingen en documenten. De omgeving is bereikbaar voor geautoriseerde gebruikers waarbij enkel een internetverbinding en internetbrowser nodig is. Tal van organisaties, variërend van archiefinstellingen, musea en overige collectie beherende organisaties in Nederland en België maken gebruik van Atlantis voor het archief- en collectiebeheer. Het platform kent een koppeling met e-depotoplossing Strongroom. Dataopslag via Strongroom betekent dat de data opgeslagen is in een veilige ‘kluis’ in de cloud.

Zowel Atlantis als Strongroom zijn ISO27001 gecertifieerd. Dit betreft een certificering omtrent informatieveiligheid vanuit het perspectief beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

Nieuwsbericht 7 mei 2021 (aangepast op 16 februari 2023)

Op dit moment nemen wij geen nieuwe gebruikers van de ADC Archiefservice aan. De reden is dat Atlantis in de praktijk onvoldoende toe te snijden blijkt op de archiveringspraktijk in de kerkelijke wereld. Daarom laten wij op dit moment een systeem voor de invoering van archieven bouwen, dat eenvoudiger werkt en specifiek op kerkelijke archieven is toegesneden. Dit systeem blijft gekoppeld aan Strongroom. Wanneer het nieuwe systeem voor de invoering van archieven gereed is, verwelkomen we graag weer nieuwe gebruikers. We hopen hier in de loop van 2023 klaar voor te zijn. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de ontwikkelingen rondom de ADC Archiefservice, kunt u een e-mail sturen naar: info@adckampen.nl. U krijgt dan bericht zodra we weer gebruikers aannemen. Vragen zijn in de tussentijd natuurlijk ook welkom.

 

Up ↑

%d bloggers like this: