Agenda

Een van de rollen van het ADC is om geïnteresseerden op de hoogte te houden van wat wij en onze geaffilieerden doen. Daarom organiseren wij regelmatig symposia en conferenties rondom thema’s die raken aan ons archief.

Op 30 oktober 2020 wordt de nieuwe Bavinck-biografie, geschreven door James Eglinton, in Kampen gepresenteerd. Zie voor nadere informatie over dit evenement: uitnodiging presentatie Bavinck-biografie.

Op 25 en 26 november 2021 vindt er in Kampen een internationale conferentie over Bavinck plaats. De call for papers vindt u hier: call for papers Bavinck’s World of Faith. Tot 1 maart 2021 kunt u een voorstel voor een paper indienen. Wij zien uit naar uw bijdrage.

Beeld: RD, Symposium ‘De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers en D. Deddens’

Up ↑

%d bloggers like this: