Andere organisaties

Hieronder vindt u een aantal links naar andere instellingen. Wilt u dat uw instelling hier ook bij komt te staan? Stuur dan een mail naar de archivaris met opgave van de juiste URL.

Archiefinstellingen
Archiefnet
Katholiek Documentatiecentrum (KDC)
Historisch Documentatiecentrum (HDC) Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)
Stichting Réveil Archief
The Joint Archives of Hope College, Holland, Michigan
eDAVID

Wetenschappelijke instellingen
Heritage Hall of Calvin College, Grand Rapids, Michigan
Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW)

Kerkgenootschappen
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
Nederlands Gereformeerde Kerken
Protestantse Kerk in Nederland
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland

Overige
Vereniging Verre Naasten (DVN)
De Wijngaard, Gereformeerd Centrum voor verpleging en reactivering
Christennetwerk GMV
Nederlands Dagblad

Up ↑

%d bloggers like this: