Archiefbeheer

archiefbeheer_archiefdozen_2

Waarom archief bewaren

Er zijn verschillende redenen om de archieven van een kerk, een classis, een particulier synode, de generale synode, een kerkelijke vereniging, commissie of organisatie goed te bewaren. Vergaderstukken, correspondentie en andere stukken van deze lichamen zijn geen persoonlijk eigendom, maar het eigendom van de kerkelijke gemeente. Er liggen vaak afspraken over personen of gebouwen in vast, die tientallen jaren geldig zijn. Soms is het noodzakelijk om na te gaan hoe een bepaald besluit tot stand is gekomen. Ook moet bijvoorbeeld altijd terug te vinden zijn wanneer iemand is gedoopt. Een andere reden voor goed archiefbeheer is dat archiefstukken bronnen voor de geschiedschrijving vormen. Allereerst natuurlijk voor die van de eigen gemeente, ter gelegenheid van een jubileum, de ingebruikname of sluiting van een kerkgebouw, of ten behoeve van een gids voor nieuwe gemeenteleden, artikelen in het kerkblad, het jaarboekje etc. Maar daarnaast is het archief ook van belang voor de geschiedenis van de plaats en de regio waar de kerk gevestigd is.

Waar archief bewaren

Vanwege de lokale betekenis van plaatselijke of regionale archieven worden lokale archieven bij voorkeur op een lokale locatie bewaard. Dat kan een archiefruimte in een kerk zijn, maar ook een openbare archiefbewaarplaats als een stads- of streekarchief. Archieven van met landelijke betekenis, bijvoorbeeld van landelijk opererende organisaties, kunnen overgedragen worden aan het ADC. Als gereformeerd centrum nemen wij archieven aan van archiefvormers die in verbinding staan met het neocalvinisme (de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Gereformeerde Kerken in Nederland vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, een afsplitsing van een van deze kerken of een interkerkelijke organisatie waarin onder meer neocalvinisten opereren). Voor praktische informatie omtrent het overbrengen van archief kunt u hier klikken.

Up ↑

%d bloggers like this: