Archief overbrengen

Het is mogelijk om archief over te dragen aan het ADC. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, namelijk het archief in bewaargeving geven of als schenking. In bewaargeving betekent dat het ADC uw archief bewaart en beheert, maar dat u nog steeds de eigenaar bent. Bij een schenking wordt het ADC de eigenaar. Over het algemeen is het gratis om archief bij het ADC te bewaren of te geven. Heeft u archief waar het ADC wat aan heeft? Neem dat contact met ons op om een afspraak te maken om het archief te komen brengen. Helaas zijn wij op het ADC niet in de mogelijkheid om archief op te halen.

Er zijn een aantal zaken waarmee we u verzoeken rekening te houden bij het overdragen van archief:

 • Bij overdragen van archief hebben we het liefst dat het archief al uitgezocht en geordend is. Dat wil zeggen dat er geen spullen meer in zitten die niet bewaard hoeven te worden en geen dubbele exemplaren van stukken.
 • Indien mogelijk krijgen we graag een plaatsingslijst bij het archief waarin staat wat er in het archief zit en hoe we het kunnen terugvinden.
 • We nemen graag foto’s aan, maar daarbij willen we wel weten wie er op de foto’s staan. Anders gaat al die informatie verloren, omdat het er dan vanaf hangt of een van onze medewerkers hen toevallig herkent.
 • Van plaatselijke kerken nemen we liever geen archieven aan. We raden u  aan om het archief over te dragen aan het gemeentearchief. Als het gemeentearchief het niet aan wil nemen of de voorwaarden zijn onaanvaardbaar, dan kunt u met het ADC overleggen wat we voor u kunnen doen.
 • We zoeken geen Vrijmakingsbrochures meer. Deze collectie hebben we inmiddels nagenoeg compleet. Zeker de meest gangbare brochures hebben we allemaal in ons bezit.
 • We nemen geen boeken aan. Neem daarvoor contact op met de universiteitsbibliotheek op bibliotheek@tukampen.nl of 038-4471720. Ga voor u boeken aanbiedt aan de bibliotheek na of zij de boeken al in hun bezit hebben via de catalogus.
 • We nemen geen tijdschriften aan, maar de bibliotheek soms wel. Ook daarvoor geldt: controleer eerst in de catalogus of ze het materiaal misschien al hebben.
 • We nemen geen krantenknipselverzamelingen of losse knipsels aan.

Komt u uw archief naar ons toe brengen? Vult u dan alstublieft dit formulier in en stuurt u het met een electronische ondertekening naar ons op.

Download hier uw archiefovereenkomst

Instructies voor het formulier:

 • Download het formulier via bovenstaande link;
 • Vul alle verplichte velden in (die velden zijn roodomlijnd);
 • Vergeet vooral niet uw electronische handtekening: klik op het veld onder Ondertekening overdrager en volg de instructies van uw PDF-reader op;
 • Mail het ingevulde formulier naar info@adckampen.nl;
 • Ontvang uw eigen exemplaar, ingevuld door de archivaris van het ADC.

Verder nog een toelichting van de gebruikte termen:

Overdrager is degene die het formulier invult.
Archiefvormer is degene die het archief heeft verzameld. Dit kunt u zelf zijn, maar misschien is het wel uw overgrootvader of een vriend in Zuid-Afrika, etc.
Onderwerp archief: Hier graag heel kort invullen wat er in het archief zit.
Voorwaarden: Hier willen we vooral graag weten of u wilt dat het archief open is voor iedereen. Als anderen het niet mogen inzien, of eerst contact met u moeten opnemen, graag hier invullen. Wilt u dat het ADC uw archief ordent en beschrijft? Dan ook hier invullen.
Plaatsingslijst/Inventaris: Hier graag invullen of er een lijst aanwezig is van de aanwezige stukken in het archief.

Om het archiefnummer, de plaats en de omvang hoeft u zich geen zorgen te maken. Dat vullen we op het archief voor u in.

Up ↑

%d bloggers like this: