E-Depot

In de afgelopen jaren zijn we op het Archief- en Documentatiecentrum uitgebreid bezig geweest met het organiseren en opzetten van een e-Depot. Het doel van het e-Depot is dat kerken en kerkelijke instanties het kunnen gebruiken als digitale opslag voor hun dynamische en statische archief.

Het doel is dus tweeledig. Statisch archief, het oude archief dat niet vaak meer wordt gebruikt, kan er in digitale vorm in worden opgeslagen om te bewaren. Het ADC heeft hiervoor ook een ordeningsschema ontwikkeld dat als richtlijn gebruikt kan worden om het statisch archief in op te slaan. Dit schema kunt u hier downloaden.

Dynamisch archief, stukken die gebruikt worden, kunnen er ook in worden opgeslagen om te gebruiken. Gebruikers kunnen dus zelf documenten uploaden, downloaden en bewerken.

Het doel hiervan is dat de stukken die tot nu toe vaak op lokale schijven, eigen PC’s en openbare clouddiensten als Dropbox en Google Drive stonden op één beveiligde plek komen te staan. Alle geüploade documenten worden namelijk op twee servers opgeslagen, zodat verloren informatie altijd weer terug te vinden is.

Op het moment zijn we bezig met een pilotfase waarin verschillende scriba’s meewerken om de omgeving te testen. Het plan is om het systeem vanaf na de zomervakantie werkend te hebben en dan worden er vanuit het ADC voorlichtingsavonden gehouden over het doel en gebruik ervan. Daarna zal het opengesteld worden voor gebruik voor meerdere kerken. Aan het gebruik van het e-Depot zijn alsnog geen kosten verbonden. Het ADC is de beheerder ervan. Voor vragen over het e-Depot, het gebruik en de ontwikkeling ervan kunt u een bericht sturen naar info@adckampen.nl.

Up ↑

%d bloggers like this: