Meivakantie

Wegens meivakantie en (hopelijk) goed weer is het ADC gesloten in de week van 29 april - 3 mei. We wensen u een mooie meivakantie! Beeld door Tripadvisor

Promovendus Geschiedenis van de Geestelijke Verzorging in de Nederlandse Krijgsmacht

Functieomschrijving Voor een mede door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) gefinancierd onderzoeksproject naar de geschiedenis van de Geestelijke Verzorging in de Nederlandse krijgsmacht na 1945 – m.n. de wisselwerking tussen krijgsmacht, kerken en samenleving – zoekt de Theologische Universiteit Kampen een Promovendus (1,0 fte) We zoeken een enthousiaste, ondernemende en gemotiveerde onderzoeker, die... Continue Reading →

Symposium: Nederlandse kerken op de kaart gezet

Woensdag 24 april 2019, 13.00 – 17.00 uur, Vrije Universiteit Amsterdam Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, zaal 1E-24 (PThU) In 2018 promoveerde Herman Wesselink aan de Vrije Universiteit op het proefschrift Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen. Dit onderzoek werd verricht bij het... Continue Reading →

Oproep voor foto’s van 75 jaar Vrijmaking

Nu, in het jaar 2019, is het 75 jaar geleden dat er op 11 augustus een vergadering in Den Haag werd gehouden waarbij een besluit werd bevestigd. Er was een nieuw kerkverband geboren. Inmiddels hebben we heel veel met elkaar meegemaakt. Reisverenigingen, kindertelefoons, kranten, scholen, vakbonden en politieke partijen zijn allemaal langsgekomen. Soms zijn ze... Continue Reading →

Cursusavonden Kerkelijk Archiefbeheer

Vanuit de CGK, NGK en GKv organiseren de landelijke archiefinstellingen een aantal cursussen over kerkelijk archiefbeheer: Waarom moeten archieven bewaard worden? Hoe ga je om met archief in een digitaal tijdperk? Hoe bewaar je het papieren archief? Op deze en meer vragen willen wij, Liesbeth 't Hart (landelijk archivaris CGK), Arjan van 't Riet (landelijk... Continue Reading →

Nieuwe Adchartas!

De nieuwe Adchartas is verschenen! Het gaat om het boek Nooit meer eene nieuwe hiërarchie: De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers, door redacteuren Leon van den Broeke en George Harinck. Het boek is te koop in onze winkel.

Call for papers Trajectacongres 2019

Call for papers Trajectacongres 2019 De terugkeer van religie? Naar een vernieuwende agenda voor religiegeschiedenis in België en Nederland In het afgelopen decennium is het multiconfessionele onderzoeksveld ‘religiegeschiedenis’ snel ingeburgerd geraakt in de academische wereld. Vanuit een breed perspectief wordt onderzoek gestimuleerd naar alle religies in alle mogelijke verschijningsvormen. Het succes van het onderzoeksveld sluit aan... Continue Reading →

Foto’s herkennen

Het ADC heeft een digitaal fotoarchief van ruim 3000 foto's en het worden er steeds meer. Daarnaast zijn er in onze archiefbewaarplaats vele foto's aanwezig die nog niet gedigitaliseerd zijn en dus nog niet online te bekijken. Voor de foto's die dat wel zijn, zouden we graag uw hulp vragen. We hebben heel veel foto's... Continue Reading →

Up ↑