Oproep informatie professor J. Kamphuis

Geldelijk gesteund door het fonds Pro Religione et Libertate, het Universitair Ontwikkelingsfonds TU Kampen, het Jagtspoelfonds en enige crowdfunding is Ab van Langevelde op 1 januari 2017 op het ADC begonnen aan het ADC aan een onderzoek voor een biografie van prof. J. Kamphuis (1921-2011). De familie Kamphuis gaf hem toestemming diens archief te raadplegen,... Continue Reading →

Collectie

Het ADC verzamelt en beheert in de eerste plaats archieven van personen en instellingen uit Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken, maar staat tegelijkertijd open voor archieven die het bredere terrein van het neocalvinisme beslaan. De huidige collectie bestaat uit circa 700 archieven van verschillende personen en organisaties. Daarnaast heeft het ADC een... Continue Reading →

Up ↑