De AVG in de kerk

De AVG in het algemeen De AVG Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet geldt in de hele Europese Unie en vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de AVG is om de privacy van iedereen te versterken. Voor kerken heeft dit natuurlijk ook betekenis,... Continue Reading →

Collectie

Het ADC verzamelt en beheert in de eerste plaats archieven van personen en instellingen uit Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken, maar staat tegelijkertijd open voor archieven die het bredere terrein van het neocalvinisme beslaan. De huidige collectie bestaat uit circa 700 archieven van verschillende personen en organisaties. Daarnaast heeft het ADC een... Continue Reading →

Up ↑