Collectie

Het Archief- en Documentatiecentrum verzamelt en beheert in de eerste plaats archieven van personen en instellingen uit gereformeerd-vrijgemaakte kring. De huidige collectie bestaat uit circa. 450 archieven van verschillende personen en organisaties. Daarnaast heeft het ADC een documentatieverzameling, waarin verzamelingen van diverse personen zijn opgenomen, een periodiekenverzameling en een brochureverzameling. Hier is een overzicht beschikbaar van de archieven- en documentatieverzameling. Daarnaast kunt u hier ook een overzicht vinden van herdenkingsbundels inzake de vrijgemaakte kerken, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk.

Om onze collectie te verkennen, kunt u de volgende pagina’s bekijken:

Op bovenstaande pagina’s zult u lijsten vinden van de archieven die wij hebben. Van een deel van de archieven zijn plaatsingslijsten of inventarissen beschikbaar. In die gevallen kunt u op de titel van het archief klikken en zult u naar die informatie worden gebracht. Zo kunt u zelf zien welke stukken we op het ADC hebben.

Up ↑

%d bloggers like this: