Nieuws

Presentatie Bibliografie J.H. Gunning Jr. 19 november 2021

Abraham Kuyper was er zeker van: ethischen, dat waren de 'halven'. Zijn gereformeerden, dat waren de 'heelen'. Wie zou een theoloog als J.H. Gunning Jr. nu nog de titel 'gereformeerd'  durven ontzeggen, en Kuypers versie van de gereformeerde religie niet ook als een negentiende-eeuwse vernieuwing van deze traditie willen duiden? Toch zijn lang niet alle... Continue Reading →

Featured post

Presentatie AD Chartas 38

Op donderdag 30 september 2021 worden de memoires van Jan Veenhof gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst van 15.30-17.00 uur. Vrij en verbonden verschijnt in de AD Chartas reeks. Het boek is bezorgd, ingeleid en geannoteerd door Leon van den Broeke. U kunt zich tot 27 september voor de bijeenkomst opgeven per e-mail. Voorafgaand aan de bijeenkomst... Continue Reading →

Featured post

Zomervakantie ADC

Van maandag 2 augustus tot en met vrijdag 13 augustus is het ADC gesloten. In de overige zomerweken bent u - op afspraak - van harte welkom.   Foto: K. Schilder in Katwijk, omstreeks 1930.

Featured post

Draag bij aan de restauratie van het graf van Herman Bavinck

Honderd jaar geleden, in 1921, overleed Herman Bavinck, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Eerste Kamerlid voor de Antirevolutionaire Partij.  Bavinck werd begraven op begraafplaats Emaus te Vlaardingen. De deksteen van het graf is in tweeën gescheurd. Het zou mooi zijn als in dit herdenkingsjaar, waarin het graf bezocht zal worden door belangstellenden,... Continue Reading →

Featured post

De kindertreinen en verder

Op 6 en 7 februari 2020 werd het congres 'De kindertreinen en verder – Culturele, religieuze en politieke betrekkingen tussen Hongarije en de Lage Landen in het interbellum' in Kampen gehouden. We kijken terug op twee mooie dagen. Op de website van de Hongaarse ambassade in Nederland is een verslag te lezen: https://haga.mfa.gov.hu/eng/news/international-conference-commemorating-the-centenary-of-the-children-trains. Daarnaast was... Continue Reading →

Featured post

De AVG in de kerk

De AVG in het algemeen De AVG Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet geldt in de hele Europese Unie en vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de AVG is om de privacy van iedereen te versterken. Voor kerken heeft dit natuurlijk ook betekenis,... Continue Reading →

Featured post

Archief overbrengen?

Het archief van het ADC bestaat grotendeels uit archieven die zijn overgebracht door particulieren. Heeft u archief voor ons? Interessante dingen op zolder gevonden? Vaak worden we daar heel blij van. Lees hier verder over de soorten archief die we graag ontvangen en hoe u te werk moet gaan.

Featured post

Word donateur

U kunt donateur worden van het ADC door ons financieel te steunen. Van uw donaties kunnen wij publicaties, congressen, tentoonstellingen en studiedagen bekostigen. Als u donateur wordt, ontvangt u twee keer per jaar onze nieuwsbrief ...Adcetera, uitnodigingen voor onze activiteiten en 20% korting op de publicaties in de ADChartasreeks. U wordt donateur door jaarlijks €15,- te storten... Continue Reading →

Featured post

Oproep informatie professor J. Kamphuis

Geldelijk gesteund door het fonds Pro Religione et Libertate, het Universitair Ontwikkelingsfonds TU Kampen, het Jagtspoelfonds en enige crowdfunding is Ab van Langevelde op 1 januari 2017 op het ADC begonnen aan het ADC aan een onderzoek voor een biografie van prof. J. Kamphuis (1921-2011). De familie Kamphuis gaf hem toestemming diens archief te raadplegen,... Continue Reading →

Featured post

Up ↑