Nieuws

Beperkte openingstijden oktober t/m december

Het ADC is in de regel geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag, van 9u.-17u. Omdat het ADC vaak maar door één persoon bemenst wordt, is het noodzakelijk om voorafgaand aan een bezoek een afspraak te maken. De archivaris heeft soms een afspraak elders, en dan is de deur van het ADC gesloten. Door de verhuizing... Continue Reading →

Featured post

Vakantiesluiting

Het ADC is de hele maand augustus gesloten. Telefoontjes en e-mails worden in deze periode ook niet beantwoord. Plan uw bezoek of verzoek dus in juli of september. In deze maanden gelden de reguliere openingstijden. Het ADC is in de regel geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen kunt u op afspraak langskomen.... Continue Reading →

Featured post

Paasvakantie

Van maandag 27 maart tot en met maandag 10 april is het ADC gesloten. In deze periode worden ook e-mails niet gelezen en telefoontjes niet beantwoord.

Featured post

Kerstsluiting verlengd

Van vrijdag 16 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023 is het ADC gesloten en worden er geen e-mails of telefoontjes beantwoord. Vanaf week 2 is het ADC in de regel weer bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag. Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar! Nieuwsbericht 10-01-2023: Helaas hebben wij... Continue Reading →

Featured post

Uitnodiging presentatie roman H.P. Scholte

Graag nodigt de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht u uit voor de presentatie van de nieuwe historische roman van Michiel van Diggelen, De exodus van Hendrik Peter Scholte naar Pella. De presentatie vindt plaats op vrijdag 23 september 2022 in het gebouw van de universiteit aan de Plompetorengracht 3 te Utrecht, aanvang 16.30 uur. De roman handelt... Continue Reading →

Featured post

Enkele reis Pella

Symposium Enkele reis Pella, emigratie naar Amerika onder leiding van H.P. Scholte Het Archief- en Documentatiecentrum, in samenwerking met de gemeente Molenlanden, nodigt u uit voor het symposium Enkele reis Pella, emigratie naar Amerika onder leiding van H.P. Scholte. Dit symposium wordt gehouden op vrijdag 30 september 2022 in het Dorpshuis, Noorderplein 1, Noordeloos. De... Continue Reading →

Featured post

Vakantiesluiting

In de zomerperiode is het ADC gesloten van maandag 25 juli tot en met vrijdag 5 augustus, en van maandag 12 september tot en met vrijdag 23 september. Als het ADC gesloten is, worden er ook geen e-mails gelezen en telefoontjes beantwoord. In de overige zomerweken geldt dat u van harte uitgenodigd bent om een... Continue Reading →

Featured post

Presentatie Bibliografie J.H. Gunning Jr. 19 november 2021

Abraham Kuyper was er zeker van: ethischen, dat waren de 'halven'. Zijn gereformeerden, dat waren de 'heelen'. Wie zou een theoloog als J.H. Gunning Jr. nu nog de titel 'gereformeerd'  durven ontzeggen, en Kuypers versie van de gereformeerde religie niet ook als een negentiende-eeuwse vernieuwing van deze traditie willen duiden? Toch zijn lang niet alle... Continue Reading →

Featured post

Presentatie AD Chartas 38

Op donderdag 30 september 2021 worden de memoires van Jan Veenhof gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst van 15.30-17.00 uur. Vrij en verbonden verschijnt in de AD Chartas reeks. Het boek is bezorgd, ingeleid en geannoteerd door Leon van den Broeke. U kunt zich tot 27 september voor de bijeenkomst opgeven per e-mail. Voorafgaand aan de bijeenkomst... Continue Reading →

Featured post

Zomervakantie ADC

Van maandag 2 augustus tot en met vrijdag 13 augustus is het ADC gesloten. In de overige zomerweken bent u - op afspraak - van harte welkom.   Foto: K. Schilder in Katwijk, omstreeks 1930.

Featured post

Draag bij aan de restauratie van het graf van Herman Bavinck

Honderd jaar geleden, in 1921, overleed Herman Bavinck, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Eerste Kamerlid voor de Antirevolutionaire Partij.  Bavinck werd begraven op begraafplaats Emaus te Vlaardingen. De deksteen van het graf is in tweeën gescheurd. Het zou mooi zijn als in dit herdenkingsjaar, waarin het graf bezocht zal worden door belangstellenden,... Continue Reading →

Featured post

De kindertreinen en verder

Op 6 en 7 februari 2020 werd het congres 'De kindertreinen en verder – Culturele, religieuze en politieke betrekkingen tussen Hongarije en de Lage Landen in het interbellum' in Kampen gehouden. We kijken terug op twee mooie dagen. Op de website van de Hongaarse ambassade in Nederland is een verslag te lezen: https://haga.mfa.gov.hu/eng/news/international-conference-commemorating-the-centenary-of-the-children-trains. Daarnaast was... Continue Reading →

Featured post

De AVG in de kerk

De AVG in het algemeen De AVG Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet geldt in de hele Europese Unie en vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de AVG is om de privacy van iedereen te versterken. Voor kerken heeft dit natuurlijk ook betekenis,... Continue Reading →

Featured post

Archief overbrengen?

Het archief van het ADC bestaat grotendeels uit archieven die zijn overgebracht door particulieren. Heeft u archief voor ons? Interessante dingen op zolder gevonden? Vaak worden we daar heel blij van. Lees hier verder over de soorten archief die we graag ontvangen en hoe u te werk moet gaan.

Featured post

Word donateur

U kunt donateur worden van het ADC door ons financieel te steunen. Van uw donaties kunnen wij publicaties, congressen, tentoonstellingen en studiedagen bekostigen. Als u donateur wordt, ontvangt u twee keer per jaar onze nieuwsbrief ...Adcetera, uitnodigingen voor onze activiteiten en 20% korting op de publicaties in de ADChartasreeks. U wordt donateur door jaarlijks €15,- te storten... Continue Reading →

Featured post

Oproep informatie professor J. Kamphuis

Geldelijk gesteund door het fonds Pro Religione et Libertate, het Universitair Ontwikkelingsfonds TU Kampen, het Jagtspoelfonds en enige crowdfunding is Ab van Langevelde op 1 januari 2017 op het ADC begonnen aan het ADC aan een onderzoek voor een biografie van prof. J. Kamphuis (1921-2011). De familie Kamphuis gaf hem toestemming diens archief te raadplegen,... Continue Reading →

Featured post

Up ↑