Nieuws

Zomervakantie ADC

Van maandag 2 augustus tot en met vrijdag 13 augustus is het ADC gesloten. In de overige zomerweken bent u - op afspraak - van harte welkom.   Foto: K. Schilder in Katwijk, omstreeks 1930.

Featured post

Boekpresentatie vrijdagmiddag 10 september

Graag nodigen het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) en The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) u uit voor een bijeenkomst rond de presentatie van het boek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum, geschreven door Maarten J. Aalders, associate researcher verbonden aan het NRI.   De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 10 september 2021 in de Nieuwe... Continue Reading →

Featured post

Sluiting rondom Hemelvaart

In week 19 is het ADC van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 mei gesloten. Afbeelding: Hemelvaart van Christus door Lucas Cranach, 1521-1522 (Rijksmuseum, Amsterdam)

Featured post

Paassluiting

Vanwege Pasen is het ADC van 1 tot en met 6 april geheel gesloten. Dit betekent dat telefoontjes en e-mails in deze periode niet beantwoord worden.

Featured post

Draag bij aan de restauratie van het graf van Herman Bavinck

Honderd jaar geleden, in 1921, overleed Herman Bavinck, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Eerste Kamerlid voor de Antirevolutionaire Partij.  Bavinck werd begraven op begraafplaats Emaus te Vlaardingen. De deksteen van het graf is in tweeën gescheurd. Het zou mooi zijn als in dit herdenkingsjaar, waarin het graf bezocht zal worden door belangstellenden,... Continue Reading →

Featured post

Sluiting vanwege lockdown

Vanwege de lockdown is het ADC in elk geval tot en met 19 januari 2021 gesloten. Bellen en mailen is nog wel mogelijk. Alleen worden er in de kerstvakantie, van maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021, geen berichten beantwoord. Ondanks alles wensen wij u goede kerstdagen en een gezegend nieuw... Continue Reading →

Featured post

Book presentation Bavinck. A Critical Biography

The Archive and Documentation Center (ADC) and The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) invite you to the launch of Bavinck: A Critical biography (Grand Rapids: Baker Academic, ISBN 978-1540961358), written by the Scottish theologian James Eglinton. The meeting will be held on Friday 30 October, 2020 in the Nieuwe Kerk, Broederweg 34, Kampen, as well as... Continue Reading →

Featured post

Uitnodiging presentatie Bavinck-biografie

Graag nodigen het Archief- en Documentatiecentrum en The Neo-Calvinism Research Institute u uit voor een bijeenkomst rond de boekpresentatie van Bavinck. A critical biography (Grand Rapids: Baker Academic, ISBN 978-1540961358), geschreven door de Schotse theoloog James Eglinton. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 30 oktober 2020 in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 te Kampen, en... Continue Reading →

Featured post

De kindertreinen en verder

Op 6 en 7 februari 2020 werd het congres 'De kindertreinen en verder – Culturele, religieuze en politieke betrekkingen tussen Hongarije en de Lage Landen in het interbellum' in Kampen gehouden. We kijken terug op twee mooie dagen. Op de website van de Hongaarse ambassade in Nederland is een verslag te lezen: https://haga.mfa.gov.hu/eng/news/international-conference-commemorating-the-centenary-of-the-children-trains. Daarnaast was... Continue Reading →

Featured post

Adcetera 51

De nieuwe Adcetera is verschenen – lees hem hier of blader hier door de vorige nummers.

Featured post

Call for papers Trajectacongres 2020

---English below--- Religie en revolutie De jaren zestig en de religiegeschiedenis van de Lage Landen De jaren zestig worden in de historiografie en de publieke herinnering gezien als een periode van grote maatschappelijke veranderingen. Dit geldt in het bijzonder voor religiegeschiedenis, waar niemand rond begrippen als ‘ontzuiling’, ‘ontkerkelijking’, ‘seksuele revolutie’, ‘democratisering’ en ‘secularisering’ heen kan.... Continue Reading →

Featured post

Call for papers Kuyper Centennial Congress

The Kuyper Centennial CongressSecularism and Spirituality New York, April 27-29, 2020Amsterdam, November 19-20, 2020 Call for Papers Abraham Kuyper’s Legacy One hundred years after the death of Abraham Kuyper his legacy still is a source of inspiration in many fields. Kuyper was a scholar, a politician, a journalist, and a religious leader who managed to... Continue Reading →

Featured post

ADC Archiefservice

De ADC Archiefservice is de digitale archiefoplossing die het ADC aanbiedt aan lokale kerken. Hierin kunnen ze op een veilige, duurzame manier hun digitaal archief ordenen en bewaren. Bij aanmelding tot 1 juli 2020 geldt een jaartarief van €1,- per kerklid per jaar met een looptijd van vijf jaar. Daarna wordt dat €2,-. Deze actie... Continue Reading →

Featured post

Adcetera 50

De nieuwe Adcetera is verschenen - lees hem hier of blader hier door de vorige nummers.

Featured post

Adcetera 49

De nieuwe Adcetera is verschenen - lees hem hier of blader hier door de vorige nummers.

Featured post

Nieuwe Adchartas!

De nieuwe Adchartas is verschenen! Het gaat om het boek Nooit meer eene nieuwe hiërarchie: De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers, door redacteuren Leon van den Broeke en George Harinck. Het boek is te koop in onze winkel.

Featured post

Adcetera 48

De nieuwe Adcetera is verschenen – lees hem hier of blader hier door de vorige nummers.

Featured post

De AVG in de kerk

De AVG in het algemeen De AVG Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet geldt in de hele Europese Unie en vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de AVG is om de privacy van iedereen te versterken. Voor kerken heeft dit natuurlijk ook betekenis,... Continue Reading →

Featured post

Archief overbrengen?

Het archief van het ADC bestaat grotendeels uit archieven die zijn overgebracht door particulieren. Heeft u archief voor ons? Interessante dingen op zolder gevonden? Vaak worden we daar heel blij van. Lees hier verder over de soorten archief die we graag ontvangen en hoe u te werk moet gaan.

Featured post

Nieuwe Adchartas!

Het nieuwe deel uit de Adchartasserie is verschenen! Het gaat om het boek Consolidatie en crisis: De Christelijke Gereformeerde Kerk tussen 1918 en 1945 van C.M. van Driel. In onze winkel kunt u een exemplaar bestellen.

Featured post

Word donateur

U kunt donateur worden van het ADC door ons financieel te steunen. Van uw donaties kunnen wij publicaties, congressen, tentoonstellingen en studiedagen bekostigen. Als u donateur wordt, ontvangt u twee keer per jaar onze nieuwsbrief ...Adcetera, uitnodigingen voor onze activiteiten en 20% korting op de publicaties in de ADChartasreeks. U wordt donateur door jaarlijks €15,- te storten... Continue Reading →

Featured post

Adcetera 47

De nieuwe Adcetera is verschenen – lees hem hier of blader hier door de vorige nummers.

Featured post

Evenementen

Een van de rollen van het ADC is om geïnteresseerden op de hoogte te houden van wat wij en onze geaffilieerden doen. Daarom organiseren wij regelmatig symposia en conferenties rondom thema's die raken aan ons archief. Op het moment staan de volgende evenementen op het programma: Conferentie H. P. Scholte 1868-2018 16-18/08/2018 Pella, Iowa, USA... Continue Reading →

Featured post

Adcetera 46

De nieuwe Adcetera is verschenen - lees hem hier of blader hier door de vorige nummers.

Featured post

Oproep informatie professor J. Kamphuis

Geldelijk gesteund door het fonds Pro Religione et Libertate, het Universitair Ontwikkelingsfonds TU Kampen, het Jagtspoelfonds en enige crowdfunding is Ab van Langevelde op 1 januari 2017 op het ADC begonnen aan het ADC aan een onderzoek voor een biografie van prof. J. Kamphuis (1921-2011). De familie Kamphuis gaf hem toestemming diens archief te raadplegen,... Continue Reading →

Featured post

Publicaties

Het Archief- en Documentatiecentrum beheert verschillende publicaties. Ten eerste hebben wij onze eigen nieuwsbrief, maar ook overzien wij de uitgaves in de ADChartasreeks, waarvan er inmiddels ruim dertig zijn verschenen, met redelijk succes. Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over onze uitgaves. ADCetera ADChartas

Featured post

Archiefbeheer

Waarom moeten de archieven van een kerk, de classis, de particulier synode, de generale synode, een kerkelijke vereniging, commissie of organisatie goed bewaard worden? Vergaderstukken, correspondentie en andere stukken van deze lichamen zijn geen persoonlijk eigendom, maar het eigendom van de kerkelijke gemeente. Er liggen vaak afspraken over personen of gebouwen in vast, die tientallen... Continue Reading →

Featured post

Contact

Adresgegevens Broederweg 16 8261 GT - Kampen T 038-4471730 E info@adckampen.nl Openingstijden Het ADC is op afspraak te bezoeken. Voor een bezoek kunt contact opnemen met de archivaris Mirjam Hofman via bovenstaande adresgegevens. ma: 9:00 - 17:00 uur di: 9.00-17.00 uur do: 9:00 - 17:00 uur vr: 9:00 - 17:00 uur Op woensdag is het... Continue Reading →

Featured post

Over ons

Het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland (ADC) is opgericht in 1993 ter verzorging van de geschiedenis van deze kerken en daarmee in verband staande personen en instellingen. Het ADC is gevestigd te Kampen en biedt informatie op kerkhistorisch terrein en faciliteiten voor archiefbeheer, studie en historisch onderzoek. Taken •Verzamelen en beheren... Continue Reading →

Featured post

Kerstvakantie

Van maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021 is het ADC gesloten. Wij wensen u goede kerstdagen en een gezegend nieuw jaar!   Foto: Spaarnestad Photo, fotonummer SFA001009315, Kerstfeest in Ritthem, Zeeland (vlakbij Vlissingen), 1949.

Herfstsluiting

Van 9 tot en met 13 november 2020 is het ADC gesloten. Berichten die vanaf donderdagavond 5 november gestuurd worden, zullen in de loop van week 47 gelezen worden.

Up ↑