Nieuws

Hier vindt u nieuws over nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen op het ADC en kunt u bijhouden wat er bij ons gebeurt.

Oproep nieuwe vrijwilliger

Op het moment hebben we op het ADC één vrijwilliger. Ook hebben we meer werk dan één vrijwilliger, onderzoeker en archivaris samen aankunnen. Daarom zijn we op zoek naar iemand die ons hiermee komt helpen.

Het gaat om het inventariseren van archieven, dus het overpakken, opschonen, ordenen en beschrijven van verzamelingen documenten en spullen waar soms geen, soms al wel wat, orde in zit. Daarnaast hebben we op het ADC ook met enige regelmaat projecten om bijvoorbeeld alle stukken van Prof. Drs. D. Deddens te verzamelen en te bundelen, vrijmakingsbrieven te digitaliseren en ontsluiten, foto’s te digitaliseren, etc.

Wat we van je nodig hebben zijn de volgende zaken:

  • Je kunt goed orde scheppen;
  • Je kunt nauwgezet te werk gaan;
  • Je kunt lang aan eenzelfde taak werken;
  • Je kunt zelfstandig werken;
  • Je bent twee dagen in de week beschikbaar en woont het liefst zo dicht mogelijk bij Kampen.

Lijkt dit je wat? Stuur een berichtje naar info@adckampen.nl of bel naar 038-477 17 30. We zouden je dan graag willen spreken.

Voortgang e-Depot

Zoals in de ADCetera 45 is aangekondigd, is het ADC begonnen met het opzetten van een e-Depot. Het gaat hier om een digitale omgeving die plaatselijke kerken en kerkelijke instanties kunnen gebruiken voor het opslaan en gebruiken van hun statisch en dynamisch archief. Dat betekent dat oudere bestanden hier kunnen worden bewaard, maar ook documenten die klaarstaan voor de aanstaande kerkenraadsvergadering kunnen daarin worden opgeslagen. De laatstgenoemde gegevens kunnen door meerdere mensen tegelijk geraadpleegd en bewerkt worden, uiteraard alleen als zij een toegangscode hebben.

De reden om dit e-Depot op te zetten was het feit dat gegevens van kerkenraden vaak op privécomputers staan of in openbare clouddiensten. Om alles dus op een veilige plek bij elkaar te kunnen brengen, hebben wij samen met de bedrijven DataMatters en DeventIt deze oplossing bedacht.

Inmiddels begint het project al goed te lopen. Na een brief over het e-Depot die het ADC in februari aan kerkenraden en meerdere vergaderingen verstuurde, zijn er heel veel reacties binnengekomen van kerken en classes die graag mee willen doen met de pilot. Om deze digitale omgeving klaar te maken en overzichtelijk in te richten, zijn we nu met enkele scriba’s van kerkenraden bezig met een test. Dit zal naar verwachting na de zomervakantie klaar zijn. Tegen die tijd zal het ADC enkele voorlichtingsavonden organiseren om het gebruik van het systeem uit te leggen.

Oproep beeld en geluid prof. drs. D. Deddens

Prof. drs. Detmer Deddens (1923-2009) – in zijn studietijd noemden zijn medestudenten hem ‘Deddy’ – was een gezaghebbende predikant en hoogleraar binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Zo was hij verschillende malen synodevoorzitter. De ouderen binnen deze kerken zullen vele herinneringen bewaren aan hem en aan zijn vrouw Arien Koppe. Dr. Leon van den Broeke, universitair docent kerkrecht aan de TU Kampen en aan de VU te Amsterdam, is bezig met een publicatie over deze telg uit het geslacht Deddens. Hij zou dit boek graag verluchtigen met foto’s van de hoofdpersoon en diens echtgenote. In de nalatenschap van D. Deddens zelf heeft hij er slechts weinig aangetroffen. Dit initiatief van Van den Broeke is een mooie gelegenheid voor het ADC een oproep te doen voor beeld- en geluidsmateriaal van deze invloedrijke persoon in de vrijgemaakte wereld. Uiteraard krijgt u het te zijner tijd terug. Mogelijk wordt het materiaal gedigitaliseerd en toegevoegd aan de collectie van het ADC te Kampen, als u daar geen bezwaar tegen heeft.

Bij voorbaat dank, mede namens dr. Van den Broeke.

Oproep informatie professor J. Kamphuis

 

134-0307

Geldelijk gesteund door het fonds Pro Religione et Libertate, het Universitair Ontwikkelingsfonds TU Kampen, het Jagtspoelfonds en enige crowdfunding is Ab van Langevelde op 1 januari 2017 op het ADC begonnen aan het ADC aan een onderzoek voor een biografie van prof. J. Kamphuis (1921-2011). De familie Kamphuis gaf hem toestemming diens archief te raadplegen, dat bewaard wordt op het ADC. Dit werk zal ongeveer vier jaar in beslag nemen. Samen met de biografie van Veenhof kan op deze manier een boeiend tweeluik ontstaan over de geschiedenis van de GKv en de NGK in het algemeen en de kerkscheuring in de jaren zestig in het bijzonder.

Ab van Langevelde roept mensen op hun ervaringen met Kamphuis op schrift te stellen en aan hem toe te sturen. Inzenders krijgen een vermelding in een bijlage in de biografie:

Dr. Ab van Langevelde
ADC Kampen
Broederweg 16
8261 GT Kampen

E-mailadres:
ab.van.langevelde@filternet.nl.

Up ↑

%d bloggers liken dit: