Nieuws

Hier vindt u nieuws over nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen op het ADC en kunt u bijhouden wat er bij ons gebeurt.

ADC Archiefservice open voor aanmeldingen

De ADC Archiefservice, waaraan het ADC de laatste tijd hard heeft gewerkt om hem te kunnen openstellen voor gebruik door kerken, is nu open voor aanmelding. Het gaat om een digitaal systeem waarin plaatselijke kerken, classes, particuliere synodes, generale synodes en andere kerkelijke instellingen hun archief in kunnen beschrijven en beheren. Daarnaast is het ook mogelijk om digitaal archief op te slaan. Dit omdat kerkelijke archieven vaak op harde schijven van persoonlijke laptops staat, op USB-sticks of in een clouddienst van een groot bedrijf zoals Google of Apple. Heeft u hierin interesse of wilt u meer lezen? Dat kan hier.

Nieuw deel van de Adchartasreeks verschenen

Onlangs is het 33e deel van de Adchartasreeks verschenen bij uitgeverij Vuurbaak. Het gaat om het boek Consolidatie en crisis: De Christelijke Gereformeerde Kerk tussen 1918 en 1945 van auteur Niels van Driel. U kunt het boek in onze webwinkel bestellen voor €22,50 of €18 als u donateur bent. Bent u donateur maar weet u niet hoe u uw korting kunt krijgen? Neem dan gerust contact met ons op.

Protestantse gevangenen in concentratiekamp Sachsenhausen (1936-1945)

Tot 27 mei as. is in het voormalige concentratiekamp Sachsenhausen een tentoonstelling te zien over ‘Religion: Evangelisch‘. Protestanten im Konzentrationslager Sachsenhausen 1936-1945“. Deze biografisch opgezette tentoonstelling is ook voor Nederlanders interessant, omdat daar onder anderen de gereformeerde predikanten R. Douma en G.C.H. Plantagie en de journalist Piet Jongeling gevangen hebben gezeten. Zie: http://www.stiftung-bg.de/gums/Aktuelles/index.php?action=show&id=09032018115740

Oproep beeld en geluid prof. drs. D. Deddens

Prof. drs. Detmer Deddens (1923-2009) – in zijn studietijd noemden zijn medestudenten hem ‘Deddy’ – was een gezaghebbende predikant en hoogleraar binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Zo was hij verschillende malen synodevoorzitter. De ouderen binnen deze kerken zullen vele herinneringen bewaren aan hem en aan zijn vrouw Arien Koppe. Dr. Leon van den Broeke, universitair docent kerkrecht aan de TU Kampen en aan de VU te Amsterdam, is bezig met een publicatie over deze telg uit het geslacht Deddens. Hij zou dit boek graag verluchtigen met foto’s van de hoofdpersoon en diens echtgenote. In de nalatenschap van D. Deddens zelf heeft hij er slechts weinig aangetroffen. Dit initiatief van Van den Broeke is een mooie gelegenheid voor het ADC een oproep te doen voor beeld- en geluidsmateriaal van deze invloedrijke persoon in de vrijgemaakte wereld. Uiteraard krijgt u het te zijner tijd terug. Mogelijk wordt het materiaal gedigitaliseerd en toegevoegd aan de collectie van het ADC te Kampen, als u daar geen bezwaar tegen heeft.

Bij voorbaat dank, mede namens dr. Van den Broeke.

Oproep informatie professor J. Kamphuis

 

134-0307

Geldelijk gesteund door het fonds Pro Religione et Libertate, het Universitair Ontwikkelingsfonds TU Kampen, het Jagtspoelfonds en enige crowdfunding is Ab van Langevelde op 1 januari 2017 op het ADC begonnen aan het ADC aan een onderzoek voor een biografie van prof. J. Kamphuis (1921-2011). De familie Kamphuis gaf hem toestemming diens archief te raadplegen, dat bewaard wordt op het ADC. Dit werk zal ongeveer vier jaar in beslag nemen. Samen met de biografie van Veenhof kan op deze manier een boeiend tweeluik ontstaan over de geschiedenis van de GKv en de NGK in het algemeen en de kerkscheuring in de jaren zestig in het bijzonder.

Ab van Langevelde roept mensen op hun ervaringen met Kamphuis op schrift te stellen en aan hem toe te sturen. Inzenders krijgen een vermelding in een bijlage in de biografie:

Dr. Ab van Langevelde
ADC Kampen
Broederweg 16
8261 GT Kampen

E-mailadres:
ab.van.langevelde@filternet.nl.

Up ↑

%d bloggers like this: