Onderzoek

Eén van de functies die het Archief- en Documentatiecentrum heeft is het bieden van materiaal voor onderzoek. Hieronder volgt een overzicht van de onderzoeken die onlangs hebben gelopen of die bezig zijn.

Biografie J. Kamphuis

Als vervolg op de biografie van C. Veenhof is Ab van Langevelde aan het werken aan een nieuwe biografie, dit keer van ds. J. Kamphuis. Dit werk zal ongeveer vier jaar in beslag nemen.

Statistisch onderzoek Gereformeerden

Merijn Wijma, archivaris van het ADC, is bezig met een onderzoek naar de getalsmatige ontwikkeling van de Gereformeerden in Nederland van 1930 tot heden. Dit gebeurt op basis van een dataset samengesteld door prof. dr. M. te Velde en aangevuld door Merijn waarin ledentallen bekend zijn van tien kerkverbanden. Naast de ledentallen zijn er ook gegevens over binnengekomen en vertrokken leden, dopen, overlijdens, etc. Aan de hand van deze dataset zal een atlas worden gemaakt van de Gereformeerden: waar woonden ze, hoe heeft zich dat door de tijd heen ontwikkeld en hoe verschilt dit per kerkverband? Ook zullen er verschillende hypotheses getoetst worden, bijvoorbeeld of de gereformeerde kerkverbanden werkelijk harder krimpen in de stad dan op het platteland, of liberale kerkverbanden harder krimpen dan conservatieve en of het aantal omliggende gereformeerde gemeentes invloed heeft op de groei of krimp van een plaatselijke kerk.

 

De Vrijmaking in brieven

Hoe hebben gereformeerden in het land 1944 beleefd, het jaar van de Vrijmaking? We weten hoe het kerkelijk conflict zich op bestuurlijk niveau afspeelde, maar hoe beleefde men een en ander in de gemeente en thuis? Uit 1944 zijn in de archieven van de hoofdrolspelers in het conflict duizenden brieven van particulieren bewaard gebleven. Het ADC laat de komende jaren onderzoek doen naar de beleving van de kerkelijke spanningen in oorlogstijd op het grondvlak.

Waar schreven deze gereformeerden over: over honger, razzia’s, concentratiekampen en ander oorlogsleed, of juist over het kerkelijk conflict, of over heel andere zaken? Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. dr. George Harinck en dr. Ab van Langevelde. Het is de bedoeling over het onderzoek een boek te publiceren over beleving van de kerkstrijd ‘van onderaf’.

Subsidiegevers

Dit onderzoek wordt financieel mogelijk gemaakt door het Jagtspoelfonds en de Prof. Dr. K. Schilder Stichting.

Eerder onderzoek

George Harinck in het voetspoor van Abraham Kuyper in het tv-programma Om de oude wereldzee.

Onderzoek C. Veenhof, dissertatie van Ab van Langevelde: In het klimaat van het absolute: C. Veenhof (1902-1983), leven en werk.

Onderzoek Zendingsarchieven, dissertatie van G.R. de Graaf: De wereld wordt omgekeerd. Culturele interactie tussen de vrijgemaakt-gereformeerde zendelingen en zendingswerkers en de Papoea`s van Boven Digoel (1956-1995).

Onderzoek GPV-archief, dissertatie van Ewout Klei: Klein maar krachtig, dat maakt ons uniek: Een geschiedenis van het Gereformeerd Politiek Verbond, 1948-2003.

 

Up ↑

%d bloggers liken dit: