De Honderd Gulden Reis

Studiereisbeurzen

Stichting De Honderd Gulden Reis is opgericht door de gereformeerde historicus dr. G. Puchinger op 23 september 1996. Sinds diens overlijden in 1999 wordt de Stichting bestuurd door een curatorium. Stichting De Honderd Gulden Reis verstrekt beurzen voor studiereizen, die de horizon verbreden en het christelijk geloof en denken verrijken. Vraag een beurs voor studiereizen (reis-, studie- en/of verblijfkosten) van studenten of afgestudeerden in de (kunst-)geschiedenis, letteren, rechten, theologie of wijsbegeerte aan een van Nederlands universiteiten, hogescholen of soortgelijke instellingen. De beurzen zijn bedoeld voor hen die affiniteit hebben met de protestants-christelijke traditie dan wel voor studies die verband houden met het protestantse christendom. Zie www.honderdgulden.com

Up ↑

%d bloggers like this: