Stichting ter ondersteuning van het ADC

De Stichting ter ondersteuning van het Archief- en Documentatiecentrum is opgericht in 1997. Uit de donaties en bijdragen die de Stichting ontvangt worden projecten en activiteiten gefinancierd die niet uit het vaste budget van het ADC bekostigd kunnen worden (publicaties, symposia, restauraties van historische voorwerpen etc.).
De donateurs worden op de hoogte gehouden van en betrokken bij activiteiten van het ADC. Donateurs van de Stichting ontvangen de nieuwsbrief ADCetera, uitnodigingen voor symposia, studiedagen en tentoonstellingen en korting op boekuitgaven in de AD Chartas reeks van het ADC.
ING rekening
IBAN: NL15 INGB 0007 7356 94
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Belastingdienst heeft de Stichting ter Ondersteuning van het Archief- en Documentatiecentrum aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Kijk voor meer informatie op http://www.belastingdienst.nl. 
De naam
Stichting ter Ondersteuning van het Archief- en Documentatiecentrum (van de Nederlandse Gereformeerde Kerken)
RSIN/fiscaal nummer 806108174
KvK nummer 41025548
Contactgegevens
M. Hofman MA (administrateur): info@adckampen.nl
Stichting ter ondersteuning van het ADC
Broederweg 16
8261 GT Kampen
+31 (0)38 44 717 30
Bestuurssamenstelling
Prof. dr. G. Harinck (voorzitter)
E.Th. de Vries (penningmeester)
Dr. M.J. Wijma-van der Veen
Beleidsplan
Het beleidsplan wijkt niet af van de doelstelling, zie hieronder.
Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan het Archief- en Documentatiecentrum ten behoeve van activiteiten die niet vanuit de reguliere middelen van het centrum bekostigd kunnen worden. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Voor een financiële verantwoording over het jaar 2022, zie: ADC – Steunstichting verslag 2022.

Up ↑

%d bloggers like this: