Stichting ter ondersteuning van het ADC

De Stichting ter ondersteuning van het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) is opgericht in 1997. Uit de donaties en bijdragen die de Stichting ontvangt worden projecten en activiteiten gefinancierd die niet uit het vaste budget bekostigd kunnen worden (publicaties, symposia, restauraties van historische voorwerpen etc.).
De donateurs worden op de hoogte gehouden van en betrokken bij activiteiten van het ADC. Donateurs van de Stichting ontvangen de nieuwsbrief ADCetera, uitnodigingen voor symposia, studiedagen en tentoonstellingen en korting op boekuitgaven in de AD Chartas reeks van het ADC.
ING rekening
IBAN: NL15 INGB 0007 7356 94
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Belastingdienst heeft de Stichting ter Ondersteuning van het ADC aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Kijk voor meer informatie op http://www.belastingdienst.nl. 
De naam
Stichting ter Ondersteuning van het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken
RSIN/fiscaal nummer 806108174
KvK nummer 41025548
Contactgegevens
M. Hofman MA (administrateur): info@adckampen.nl
Stichting ter ondersteuning van het ADC
Broederweg 16
8261 GT Kampen
+31 (0)38 44 717 30
Bestuurssamenstelling
Prof. dr. G. Harinck (voorzitter)
E.Th. de Vries RA (penningmeester)
Dr. M.J. Wijma-van der Veen
Beleidsplan
Het beleidsplan wijkt niet af van de doelstelling, zie hieronder.
Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan het Archief- en Documentatiecentrum ten behoeve van activiteiten die niet vanwege deze universiteit bekostigd kunnen worden. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Voor een financiële verantwoording over het jaar 2021, zie: ADC – Steunstichting verslag 2021.

Up ↑

%d bloggers like this: