Gerard Dekker: De voorlopers van de revolutie: Over het maandblad Voorlopig

17.95

Description

De gereformeerde wereld in Nederland heeft in de afgelopen halve eeuw grondige veranderingen ondergaan. Met de ver- schijning van het maandblad Voorlopig werden in de jaren zestig van de vorige eeuw de verschillende, om vernieuwing vragen- de krachten gebundeld. Dit betekent dat het kritische en om vernieuwing vragende geluid binnen de gereformeerde wereld met name vertolkt werd in en via het maandblad Voorlopig. Een analyse van de inhoud van dit blad geeft daarom een goed inzicht in wat er sinds het midden van de vorige eeuw in de gereformeerde wereld is veranderd.

Na een schets van het ontstaan en de ontvangst van Voorlopigomvat dit boek dan ook voornamelijk een beschrijving van de inhoud van het blad. Het blijkt dat Voorlopig een stimulerende rol met betrekking tot de plaatsvindende veranderingen heeft vervuld en in die zin een vóórloper van de revolutie binnen de gereformeerde wereld genoemd kan worden.

127 pagina’s
ISBN: 978 90 5560 519 4
Paperback

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *