C.M. van Driel: Consolidatie en crisis. De Christelijke Gereformeerde Kerk tussen 1918 en 1945

22.50

Out of stock

Description

Over de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk(en) is weinig gepubliceerd. Prof. W. van ’t Spijker heeft in de kerkelijke gedenkboeken de hoofdlijnen geschetst. Deze bundel bevat een aantal gedetailleerde bijdragen over de Chr. Geref. Kerk tussen 1918 en 1945.

Voor het kleine kerkverband zijn dit jaren van consolidatie. Vooral de jaren twintig vormen een bloeiperiode. Het ledental groeit en het kerkelijk zelfbewustzijn neemt toe. Jeugdwerk, zendingswerk, eigen scholen, ze worden op- en uitgebouwd. De politieke interesse wordt groter en de kerk krijgt theologisch een sterker profiel. In toenemende mate is er echter ook sprake van crisis. De onderlinge spanningen nemen toe en het komt tot openlijke botsingen. In de jaren dertig ontwikkelt een rechtsere stroming zich tot een richting. Vanuit een vijftal invalshoeken brengt van Driel ontwikkelingen, verhoudingen en personen binnen de Chr. Geref. Kerk in beeld.

Dr. Niels van Driel studeerde geschiedenis, theologie en archivistiek en is werkzaam als gemeentearchivaris.

276 pagina’s
ISBN: 978 90 5560 537 8
Paperback

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *