C. M. van Driel: Gewantrouwd gereformeerd: Het omstreden leiderschap van neocalvinist Arie Noordtzij (1871-1944)

19.75

Description

Gewantrouwd gereformeerd is het levensverhaal van Arie Noordtzij (1871-1944). Een kwart eeuw bekleedde hij als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht een unieke positie in het brandpunt van wetenschap, cultuur en kerk. Als achterkleinzoon van de vader van de Afscheiding, Hendrik de Cock, bleef hij zijn herkomst trouw, ook toen hij werd gegrepen door de idealen van het neocalvinisme van Abraham Kuyper. Met overtuiging zette hij zich in voor de opbouw van de gereformeerde zuil. Zich bewust van het feit dat het christendom in Nederland op zijn retour was, zocht hij niettemin samenwerking over de grenzen van zijn eigen overtuiging heen: in de wetenschap, in het lager en middelbaar onderwijs, in de politiek. Noordtzij maakte naam als één van de beste oudtestamentici die de Gereformeerde Kerken hebben voortgebracht. De rode draad in zijn leven is de zoektocht naar een verantwoorde uitbouw en concretisering van de Schriftleer van Kuyper en Bavinck. De marges die geloofsgenoten hem gunden, waren smal.

Deze biografie is de eerste die het leven en werk van één van de neocalvinistische voormannen van de tweede generatie beschrijft. Daarom werpt dit boek ook licht op facetten van de gereformeerde wereld die tot dusver in de schaduw zijn gebleven. Tegelijk zet het discussies over het Schriftgezag die momenteel in orthodox-christelijke kring spelen in een historisch perspectief.

543 pagina’s
ISBN: 978 90 5560 428 9
Paperback

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *