C. M. van Driel: Het volk zonder applaus: De receptie van Karl Barth in hervormd-gereformeerde en christelijk-gereformeerde kring

19.90

Out of stock

Description

Voor velen is Karl Barth (1886-1968) de kerkvader van de twintigste eeuw, zelfs voor de vrijgemaakt-gereformeerde voorman Klaas Schilder, die hem levenslang bestreed. Hervormd-gereformeerden en christelijk-gereformeerden ontzegden Barth deze eretitel. Voor hen was hij bijna uitsluitend een ketter in orthodox gewaad. Nooit begroetten zij Barths optreden en theologie met applaus. Toch konden ook zij niet om hem heen, en sommigen uitten zelfs begrip.
Tot de eeuwwisseling bleef hun stellingname tegenover Barths theologie overwegend sterk afwijzend. Sinds het jaar 2000 krijgt de waardering meer stem, maar de kritiek is bepaald nog niet verstomd. Dit boekje schetst hoe hervormd-gereformeerden en christelijk-gereformeerden vanaf de twintiger jaren tot na zijn dood tegen deze dogmaticus en nazismebestrijder aankeken. Op de basis van vele bronnen vertelt Van Driel het verhaal van een onbekend onderdeel van de Barth-receptie en reconstrueert hij wat daarin de constanten en variabelen waren.

Dr. Niels van Driel studeerde geschiedenis, theologie en archivistiek en is werkzaam bij het Regionaal Archief Dordrecht.

182 pagina’s
ISBN: 978 90 5560 498 2
Paperback

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *