Dr. Maarten J. Aalders: Een handjevol verkenners? Het Hersteld Verband opnieuw bekeken

22.75

Description

In 1926 werd dr. J.G. Geelkerken, predikant te Amsterdam-Zuid, door de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland afgezet. Als nasleep daarvan ontstond een nieuw kerkgenootschap, de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband). Op zijn hoogtepunt kende dit kerkverband 26 kerken en 6 à 7.000 leden. Van deze kerken bestaat een zonnig beeld. Ze vormen een proefpolder voor de oecumene, en verkenden een nieuwe manier van kerk-zijn. Dit boek biedt een aanvulling, maar ook correctie op dat beeld. Nieuw historisch onderzoek naar diverse facetten van het leven van deze kerken wijst uit dat de verhoudingen in deze kerken vaak moeilijk waren, de koers betwist en de financiële situatie penibel. De hereniging met de Nederlandse Hervormde Kerk in 1946 was een uitkomst voor het jonge kerkgenootschap. Vormde het ‘HV’ inderdaad een handjevol verkenners, een groep uitverkorenen onderweg naar het beloofde land? Dit boek biedt een veelzijdig en grondig overzicht van de geschiedenis van deze kerken.

Maarten J. Aalders (1954) was predikant te Woubrugge en Amstelveen en publiceert over de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800.

341 pagina’s
ISBN: 978 90 5560 467 8
Paperback

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *