Drs. Niek A. Bakker: Dat er goede schoolmeesters zijn: Ontstaan en ontwikkeling van het gereformeerde kweekschoolonderwijs

14.75

Description

In 1950 werd in Enschede de Gereformeerde Onderwijzers Opleiding gesticht. Ruim tien jaar later opende ook in Groningen een gereformeerde kweekschool haar deuren. Via deze twee instellingen werd een groep leerkrachten opgeleid, die de spil vormde van het gereformeerd lager en voortgezet onderwijs en die aan de basis stond van de snelle groei van deze richting in het Nederlandse onderwijsveld.
In dit boek wordt de geschiedenis van deze opleidingen in Enschede (later Amersfoort) en Groningen beschreven vanaf het prille begin tot de fusie van de pedagogische opleidingen aan de gereformeerde HBO te Zwolle in de jaren tachtig.
Het relaas geeft een boeiend inzicht in het idealisme en de inzet van de initiatiefnemers tot deze opleidingen, de sfeer op deze scholen, de bestuurlijke uitdagingen en de grote financiële inspanningen die tot aan de subsidiëring medio 1970 getroost werden. Bakkers verhaal laat ook het licht vallen op de vaak gebrekkige omstandigheden waaronder de opleidingen van start gingen, het ontstaan van onderlinge rivaliteit na de stichting van de Groninger kweekschool en de worsteling om de identiteit van de opleidingen gestalte te geven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *