Erik A. de Boer: De schele dominee: De Open Brief van 1966 en kerkelijke tucht in de Vrijgemaakte kerken

22.50

Description

In 1967 werd R. Brands, gereformeerd-vrijgemaakte predikant te Oegstgeest en Valkenburg, geschorst omdat hij zijn handtekening onder de Open Brief van 31 oktober 1966 niet wilde intrekken. Dit was een dramatisch moment in het leven van deze predikant.
Kerkhistoricus Erik de Boer beschrijft in dit boek dit tuchtproces in het kader van Brands leven en de scheuring in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van de jaren zestig.
Het startpunt van De Boer was de vraag: op welke wijze zijn de kerken omgegaan met de vijfentwintig predikanten en kerkleden die de Open Brief hadden ondertekend? De handelende personen in dit proces waren zich ervan bewust dat de ogen van vrijgemaakt Nederland op hen gericht waren. Belangrijke vraag is waarom in de bestrijding van de Open Brief het zware middel van tucht over predikanten werd gekozen, terwijl juist vrijgemaakten in 1944 en volgende jaren zo geprotesteerd hadden tegen (misbruik van) schorsing en afzetting van ambtsdragers.

Dr. Erik A. de Boer (1957) is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen en buitengewoon hoogleraar Geschiedenis van de Reformatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

257 pagina’s
ISBN: 978 90 5560 522 4
Paperback

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *