Gerard Dekker: De doorgaande revolutie: De ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken in perspectief

19.90

Out of stock

Description

In 1944 vond de Vrijmaking plaats: een deel van de leden van de toenmalige Gereformeerde Kerken vormden een eigen kerkelijke groepering: de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De twee toen naast elkaar bestaande kerkelijke groeperingen ontwikkelden zich aanvankelijk op zeer verschillende wijze: de oorspronkelijke Gereformeerde Kerken verloren steeds meer hun gereformeerde identiteit en gingen uiteindelijk op in de Protestantse Kerk in Nederland, terwijl de nieuwe Gereformeerde Kerken hun gereformeerde identiteit, onder meer door het streven naar doorgaande reformatie, juist versterkten.
De otnwikkeling van de oorspronkelijke Gereformeerde Kerken (door de auteur van deze studie beschreven in De stille revolutie) was voor de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken een waar schrikbeeld. Maar toch werd van godsdienstsociologische zijde de verwachting uitgesproken dat ook de vrijgemaakte kerken niet aan een soortgelijke ontwikkeling zouden kunnen ontkomen.
In dit boek wordt de ontwikkeling van de beide kerkelijke groeperingen met elkaar vergeleken. Die vergelijking laat zien dat de in de laatste decennia opgetreden veranderingen in de huidige Gereformeerde Kerken grote overeenkomsten vertonen met de veranderingen die de vroegere Gereformeerde Kerken destijds doormaakten.
Na de beschrijving van de veranderingen stelt de auteur ook de belangrijke vraag aan de orde hoe we die ontwikkeling zouden kunnen of moeten waarderen.

Dr. Gerard Dekker is emeritus-hoogleraar godsdienstsociologie aan de Vrije Universiteit.

144 pagina’s
ISBN: 978 90 5560 476 0
Paperback

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *