K. Schilder: Verzamelde werken (1917-1919)

24.50

Description

Prof. dr. K. Schilder (1890-1952) behoort tot Nederlands vooraanstaande theologische persoonlijkheden van de twintigste eeuw. Hij maakte naam als prediker, hoogleraar en publicist. Zijn publicaties zijn van kerkhistorisch en theologisch belang en blijven de aandacht trekken. De Prof. dr. K. Schilder Stichting neemt met een reeks Verzamelde werken het initiatief tot bundeling en heruitgave van zijn werk, met name de publicaties die moeilijk meer verkrijgbaar zijn.

Dit deel betreft zijn publicaties ten tijde van zijn predikantschap te Vlaardingen(1916-1919). De teksten – merendeels uit de Gereformeerde Kerkbode van Vlaardingen – geven inzicht in de wijze waarop Schilder als jong predikant zijn eigen weg zocht in de kerkelijke en theologische wereld. Hij schrijft over Lidwina van Schiedam, het jodendom, evangelisatie, darbisten en een nieuwe bijbelvertaling. Maar ook de Nederlandse samenleving, die in deze tijd ten gevolge van de eerste Wereldoorlog ingrijpende sociale en mentale veranderingen onderging, heeft zijn aandacht. Schaarste en woeker waren aan de orde van de dag, maar ook de doorbraak van een modern levensbesef. In deze jaren ontwikkelen zich een aantal thema’s in Schilders denken, die in zijn gehele oeuvre een rol blijven spelen.

De teksten zijn voorzien van sobere annotatie, en worden voorafgegaan door een korte inleiding op de betreffende periode en afgesloten met een naamregister en enkele bijlagen, waaronder persverslagen van door Schilder gehouden lezingen.

Drs. W. van der Schee is de bezorger van dit deel. Hij is predikant van de Gereformeerde Kerk te Loenen-Abcoude.

488 pagina’s
ISBN: 90 5560 275 2
Hardcover

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *