K. Schilder: Verzamelde werken (1940-1941)

24.50

Description

Prof. dr. K. Schilder (1890-1952) behoort tot Nederlands vooraanstaande theologische persoonlijkheden van de twintigste eeuw. Hij maakte naam als prediker, hoogleraar en publicist. Zijn publicaties zijn van kerkhistorisch en tehologisch belang en blijven de aandacht trekken. De Prof. dr. K. Schilder Stichting neemt met een reeks Verzamelde werken het initiatief tot bundeling en heruitgave van zijn werk, met name de publicaties die moeilijk meer verkrijgbaar zijn.

In dit deel zijn lezingen en persartikelen van Schilders hand bijeen gebracht uit de jaren 1940 en 1941. Hij betoont zich in deze karakteristieke teksten een geëngageerd waarnemer en medespeler van zijn tijd. Nu eens schreef hij kort en puntig, dan weer breed betogend. Hij voorzag zijn gefundeerde opinies altijd met sprankelende vondsten en prikkelende opmerkingen. De boeiende figuur die Schilder was, komt de lezer in deze teksten nader dan ooit.

De uitgave biedt een rijk geschakeerd beeld van het gereformeerde kerkelijke leven en de theologische wetenschap van die dagen, en van Schilders rol daarin; maar ook van Schilders nationale besef, zoals hij dat in de zomer van 1940 in De Reformatie op even stellige als inspirerende wijze onder woorden bracht. In de voor velen verwarrende eerste maanden van de duitse bezetting van ons land was hij een van de weinige Nederlanders die in de pers de strekking van de nieuwe situatie helder uiteenzette en tot teen christelijke, nationale stellingname kwam.

Dr. George Harinck voorzag de teksten van een inleiding en aantekeningen. Hij is wetenschappelijk medewerker van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

504 pagina’s
ISBN: 90 5560 043 1
Hardcover

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *