K. Schilder: Verzamelde werken (1942-1944)

24.50

Description

Prof. dr. K. Schilder (1890-1952) behoort tot Nederlands vooraanstaande theologische persoonlijkheden van de twintigste eeuw. Hij maakte naam als prediker, hoogleraar en publicist. Zijn publicaties zijn van kerkhistorisch en theologisch belang en blijven de aandacht trekken. De Prof. dr. K. Schilder Stichting neemt met een reeks Verzamelde werken het initiatief tot bundeling en heruitgave van zijn werk, met name de publicaties die moeilijk meer verkrijgbaar zijn.

Dit deel omvat de periode van januari 1942 tot augustus 1944. De dogmatische en kerkrechtelijke geschillen tussen Schilder en de generale synode worden behandeld, alsmede de kerkelijke strijd die uitliep op de Vrijmaking in 1944. Aan de orde komen zaken als de leeruitspraken over de algemene genade, het genadeverbond, de onsterfelijkheid van de ziel, de pluriformiteit van de kerk, de vereniging van de beide naturen van Christus, het zelfonderzoek en kerkrechtelijke kwesties. De brieven en geschriften in dit deel van de Verzamelde werken geven een duidelijk inzicht in Schilders optreden en argumentatie in het verloop van de kerkstrijd van de jaren veertig.
In het eerste onderdeel, de kerkelijke verantwoording, kan men de discussie volgen aan de hand van de door Schilder met betrokken partijen gevoerde correspondentie en van de brochure De waarheid luistert nauw.

De kerkrechtelijke verantwoording van zijn standpunten bieden de brochures Gehoord, ja of neen en Eerste- en tweedehands gezag. Ook is het materiaal rond de Vrijmaking in deze band opgenomen: de rede van Schilder op de vergadering van 11 augustus 1944 te Den Haag, de Acte van Vrijmaking of Wederkeer en de Toelichting op deze acte.
Een vierde onderdeel vormt de dogmatische verantwoording: de brochure Looze kalk.
Dr. W.g. de Vries, emeritus predikant van de Gereformeerde Kerk te Zwolle, verzorgde de selectie en annotatie van de teksten. Hij publiceerde eerder over het leven en werk van prof. dr. K. Schilder K. Schilder als gevangene en onderduiker en samen met H. Vollenhoven Eender en anders, correspondentie tussen K. Schilder en D. H. Th. Vollenhoven.

687 pagina’s
ISBN: 90 5560 033 4
Hardcover

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *