K. Schilder: Verzamelde werken (1944-1945)

24.50

Description

Prof. dr. K. Schilder (1890-1952) behoort tot Nederlands vooraanstaande theologische persoonlijkheden van de twintigste eeuw. Hij maakte naam als prediker, hoogleraar en publicist. Zijn publicaties zijn van kerkhistorisch en theologisch belang en blijven de aandacht trekken. De Prof. dr. K. Schilder Stichting neemt met een reeks Verzamelde werken het initiatief tot bundeling en heruitgave van zijn werk, met name de publicaties die moeilijk meer verkrijgbaar zijn.
Dit deel omvat de periode van onmiddellijk na de Vrijmakingsvergadering van 11 augustus 1944 tot en met december 1945. Van september 1944 tot en met april 1945 verbleef Schilder in Groningen. Zijn bijdragen aan de rubriek ‘Suppletiefonds’ en ‘Opleiding tot den dienst des Woords’ in Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de Classis Groningen zijn opgenomen. Verder komen aan de orde Schilders brochures tegen het optreden van de synoden sinds 1942, enkele bijdragen aan Reformatie Stemmen en Gereformeerd Jeugdleven.
Dr. G. Harinck en dr. W.G. de Vries verzorgden de selectie en annotatie van de teksten.
Dr. G. Harinck is directeur van het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen en wetenschappelijk medewerker van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dr. W.G. de Vries is emeritus predikant van de Gereformeerde Kerk te Zwolle.

486 pagina’s
ISBN: 90 5560 182 9
Hardcover

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *