Marius van Rijswijk, Marinus de Jong, Pieter Kars van de Kamp en Maarten Boersema (red.): Wie is die man? Klaas Schilder in de eenentwintigste eeuw

24.75

Description

Klaas Schilder (1890-1952) blijft een intrigerend theoloog. Zowel als origineel theoloog uit het interbellum als ook als de voorman van de Vrijmaking in 1944 heeft hij grote invloed uitgeoefend. Als jonge vrijgemaakten stellen de redacteuren van deze bundel de vraag naar de relevantie van deze bepalende theoloog: wie is die man?
een zeer gevarieerde groep auteurs van zowel binnen als buiten Schilders traditie geven op verschillende manieren antwoord op deze vraag. Aan bod komen zijn invloed op de vrijgemaakte kerken van nu, zijn relevantie voor het internationaal theologisch debat en verschillende aspecten van zijn persoon en zijn theologie die vandaag nog volop van betekenis zijn. De manier waarop hij zocht naar een gereformeerde mystiek, zijn ideeën over hoe de kerk eruit moet zien, zijn visie op de verhouding tussen Christus en cultuur en hoe hij zelf met de cultuur van zijn tijd omging. Deze bundel bij Schilders zestigjarige sterfdag is een pleidooi om hem niet onder het stof te laten verdwijnen als een reliek uit een vorige eeuw, maar om zijn gedachtegoed ingang te laten vinden in de eenentwintigste eeuw.
Deze bundel bevat bijdragen van Koert van Bekkum, Erik de Boer, Antoon Breen, Ad de Bruijne, James Eglinton, George Harinck, Ewout Klei, Marinus de Jong, Barend Kamphuis, Toine Moerbeek, Anne Jacob van Omme, Jaap Schaeffer en James Smith.

331 pagina’s
ISBN: 978 90 5560 471 5
Paperback

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *