Tamme Spoelstra: Verbondsonderwijs: Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs in Nederland tot 1985

24.75

Description

In dit boek wordt de geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs in Nederland beschreven tot 1985.

Na de Vrijmaking van 1944 was er een groep onder de uitgetredenen die voor scholen pleitte voor en door vrijgemaakten alleen. Het christelijk onderwijs zou hetzelfde verval doormaken dat in de kerk had geleid tot de Vrijmaking en daartegen moesten de kinderen beschermd worden. In de kerk gebeurde dat reeds met een theologie die sterke nadruk legde op doop en verbond en de schoolkeuze moest daar een vervolg op worden. Tamme Spoelstra plaatst dit streven in het bredere kader van de geschiedenis van het christelijk onderwijs. Daaruit blijkt dat er voor en na de oorlog breder verontrusting leefde over het christelijk onderwijs dan onder vrijgemaakten alleen en dat vrijgemaakten veel motieven ontleenden aan de geschiedenis van dit onderwijs. Maar uniek was dat de vrijgemaakten de kerkkeuze voorop plaatsen: het onderwijs moest verbondsonderwijs zijn. Binnen de vrijgemaakte kerken bleef het eigen onderwijs een discutabele zaak, tot na de scheuring van de jaren zestig de vrijgemaakten er eensgezind voor kozen. Maar toen doofde in de jaren tachtig onder vrijgemaakten het principiële vuur en rezen er vragen bij het strikt aan de vrijgemaakte kerken verbonden onderwijs.

Tamme Spoelstra (1965) is historicus. Hij is als docentonderzoeker en programmaleider verbonden aan Hogeschool Viaa te Zwolle.

348 pagina’s
ISBN: 978 90 5560 523 1
Paperback

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *