Thema’s voor de publicatie 75 jaar Vrijmaking

Thema # Titel Voorbeelden Nog meer voorbeelden
Thema 1 De doopbediening (snelle doop, missen van de doop)
Thema 2 Kinderkerstfeest (i.p.v. de 4e dienst)
Thema 3 Basisonderwijs
Thema 4 De lange reis naar school (met gehuurde bussen; school met een vrijgemaakte domineesnaam)
Thema 5 Elly en Rikkert (niet vrijgemaakt, wel geaccepteerd)
Thema 6 Hanna Lam & Wim ter Burg (niet vrijgemaakt, wel geaccepteerd, maar ook: Bid maar, werk maar)
Thema 7 Jeugdliteratuur (Piet Prins)
Thema 8 Schoolmethodes (Historisch Perspectief; Naam en feit) Nu: Levend Water
Thema 9 Catechisatie (methoden; De Weg, Ik Geloof, Follow Up)
Thema 10 Dilemma’s over de levenswandel (wel of niet naar de disco, de film, etc.)
Thema 11 Jongerenreizen (GRV; Zeilkampen)
Thema 12 Jeugdkerken (GodFashion; Reloaded; singins; Ronduit Praise Band)
Thema 13 Sporten (korfbal, sjoelen, volleybal, PVT, Interscholaire)
Thema 14 Jeugdorganisaties (LCGJ)
Thema 15 KIVIVE
Thema 16 E&R
Thema 17 Koffiebarren (jeugdhonken, evangelisatie)
Thema 18 Homo-organisaties
Thema 19 Studentenverenigingen
Thema 20 Geloof en Wetenschap (Radix; Lucerna; Reformatorische wijsbegeerte; GPJC; ForumC)
Thema 21 Hippie’s in de jaren 60
Thema 22 Activisme (Rikko Voorberg)
Thema 23 Literatuur (Hans Werkman)
Thema 24 Hogere school (GSA / Pabo / NGK: Vijverberg)
Thema 25 Kampen (NGK seminarie; TSB)
Thema 26 Vrijgemaakte muziekbandjes
Thema 27 Wat wel mocht (Dire Straits; Chris de Burgh; EO; reizen met het NRC)
Thema 28 L’abri
Thema 29 Huwelijksbevestigingen
Thema 30 Anticonceptie
Thema 31 Positie van de vrouw (o.a. in te nemen rol, stemrecht)
Thema 32 Emancipatie (rok of broek aan naar school)
Thema 33 Vrouwenbondsdagen
Thema 34 Landelijke ontmoetingsdagen
Thema 35 Mannen- en vrouwenverengingen
Thema 36 Vuurbaak (Bijbels dagboek; belijdenisboeken, Inge Oostdijk, schetsen)
Thema 37 Nederlands Dagblad
Thema 38 Bladen en tijdschriften (Dienst, Groei, Verkenningen, regionale kerkbladen; Nader bekeken; Woord en Wereld) Reformanda, rechtervleugel
Thema 39 Dit Koningskind
Thema 40 Avondmaal (Rijsbergen, Dordrecht; NGK; kinderen aan het avondmaal, jaren 70)
Thema 41 Op tal staan
Thema 42 Vrouwelijke ambtsdragers (diakenen, ouderlingen, predikanten)
Thema 43 Vrijgemaakte ondernemers (Van Oord; Smilde; Groen; Vreugdenhil)
Thema 44 Geografie van de Vrijgemaakten en NGK (kerkloze regio’s)
Thema 45 Regionale verschillen tussen kerken
Thema 46 De bolwerken (Groningen, Zwolle, Amersfoort; Assen) NGK Kampen Wezep Bunschoten Spakenbrug)
Thema 47 10 daagse veldtocht rond kerst (Kerst- en Oud/Nieuwjaarsdiensten)
Thema 48 De architectuur van het kerkgebouw
Thema 49 Het clubgevoel (‘onze kerk’)
Thema 50 Reformatie en Opbouw, Onderweg
Thema 51 Synodes (’67)
Thema 52 Omgang met niet vrijgemaakten
Thema 53 De zending (Papoea Nieuw Guinea; Fonkelman op zijn paard (Zuid-Afrika); Verre Naasten) Congo (spakenburg), Benin, Indonesie, Litindo, Brazilie, Later: India
Thema 54 De kerk als exportproduct (buitenlandse kerken) ICRC, Canada, Australie, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland
Thema 55 Contacten met Oost Europa (NKG Roemenië/Oekraïne) Fundament
Thema 56 Politiek (GPV/RPF/ChristenUnie)
Thema 57 Liturgie (vernieuwing)
Thema 58 Psalmberijming
Thema 59 NGK: selectie van Liedboek voor de kerken (NGK: selectie van Eindhoven)
Thema 60 Evangelische beweging
Thema 61 New Wine
Thema 62 Churchplanting Amsterdam: Henno Smit, Stroom, De Aker. R’dam: Hindoes en moslims; Utrecht: Huis van Vrede
Thema 63 Het ontsluiten van de minizuil
Thema 64 Uittocht naar andere kerken
Thema 65 De ex-vrijgemaakte (Blokhuis; Akkerman)
Thema 66 De Nieuwe Vrijgemaakte (Ds. Hoorn in Grootegast ; recente kerkscheuringen)
Thema 67 Beroemde vrijgemaakten/NGK (Schilder; Van Deursen; Jongeling; Schouten; Slob; en onze trots)
Thema 68 Eenwording (Gereformeerd appel, GKV-NGK)
Thema 69 Predikantsjubileum
Thema 70 Israël (meer NGK dan GKV; Israëlreizen)
Thema 71 Heilszekerheid; rouwadvertentie
Thema 72 Amandelboom; Wijngaard; Arendshorst
Thema 73 Het familiegevoel (ons kent ons)
Thema 74 Ken je die: het kringetje rondpraten
Thema 75 Wezenlijke eigenschappen die gelijk blijven (ondanks veranderende kerk)
Thema 76 ZOA
Thema 77 Watchman Nee
Thema 78 Apartheid
Thema 79 Aad Kamsteeg en Tim Keller
Thema 80 Sociale hiërarchie (gevoeligheid ervoor)
Thema 81 Dovenpastoraat

Up ↑

%d bloggers like this: