Word donateur

U kunt donateur worden van het ADC door ons financieel te steunen. Van uw donaties kunnen wij publicaties, congressen, tentoonstellingen en studiedagen bekostigen.
Als u donateur wordt, ontvangt u twee keer per jaar onze nieuwsbrief …Adcetera, uitnodigingen voor onze activiteiten en 20% korting op de publicaties in de ADChartasreeks. U wordt donateur door jaarlijks €15,- te storten op IBAN NL15 INGB 0007 7356 94 of door op onderstaande knop te klikken.


Donate

Featured post

Evenementen

Een van de rollen van het ADC is om geïnteresseerden op de hoogte te houden van wat wij en onze geaffilieerden doen. Daarom organiseren wij regelmatig symposia en conferenties rondom thema’s die raken aan ons archief. Op het moment staan de volgende evenementen op het programma:

Conferentie H. P. Scholte 1868-2018

16-18/08/2018 Pella, Iowa, USA

Volg de links op deze pagina voor meer informatie of om u aan te melden.

Beeld: ND
Featured post

Voortgang e-Depot

1 november 2017

Om de eerste versie van het e-depot – voortaan de ADC archiefservice – te presenteren aan geïnteresseerden, zijn er vier voorlichtingsavonden op verschillende plaatsen in het land georganiseerd. In het aanmeldingsformulier kunt u zich inschrijven voor een van deze avonden.
Het programma is als volgt:

27 november 2017 20:00: GKv Amersfoort-Centrum
4 december 2017 20:00 – GKv Assen-Zuid
11 december 2017 20:00 – GKv Rotterdam-Centrum
18 december 2017 20:00 – GKv Kampen-Zuid
9 januari 2018 20:00 GKv Rotterdam-Centrum

Graag tot ziens!

2 oktober 2017

Inmiddels is van het e-Depot de eerste versie klaar. Het systeem werkt en moet nu nog toegankelijk gemaakt worden voor gebruik door scriba’s en anderen. Ter informatie worden in november en december vier voorlichtingsavonden georganiseerd waarbij het gebruik van het systeem toegelicht zal worden. De datum en tijd van deze avonden volgen nog.

29 juni 2017

Zoals in Adcetera 45 is aangekondigd, is het ADC begonnen met het opzetten van een e-Depot. Het gaat hier om een digitale omgeving die plaatselijke kerken en kerkelijke instanties kunnen gebruiken voor het opslaan en gebruiken van hun statisch en dynamisch archief. Dat betekent dat oudere bestanden hier kunnen worden bewaard, maar ook documenten die klaarstaan voor de aanstaande kerkenraadsvergadering kunnen daarin worden opgeslagen. De laatstgenoemde gegevens kunnen door meerdere mensen tegelijk geraadpleegd en bewerkt worden, uiteraard alleen als zij een toegangscode hebben.

De reden om dit e-Depot op te zetten was het feit dat gegevens van kerkenraden vaak op privécomputers staan of in openbare clouddiensten. Om alles dus op een veilige plek bij elkaar te kunnen brengen, hebben wij samen met de bedrijven DataMatters en DeventIt deze oplossing bedacht.

Inmiddels begint het project al goed te lopen. Na een brief over het e-Depot die het ADC in februari aan kerkenraden en meerdere vergaderingen verstuurde, zijn er heel veel reacties binnengekomen van kerken en classes die graag mee willen doen met de pilot. Om deze digitale omgeving klaar te maken en overzichtelijk in te richten, zijn we nu met enkele scriba’s van kerkenraden bezig met een test. Dit zal naar verwachting na de zomervakantie klaar zijn. Tegen die tijd zal het ADC enkele voorlichtingsavonden organiseren om het gebruik van het systeem uit te leggen.

Featured post

Oproep informatie professor J. Kamphuis

Geldelijk gesteund door het fonds Pro Religione et Libertate, het Universitair Ontwikkelingsfonds TU Kampen, het Jagtspoelfonds en enige crowdfunding is Ab van Langevelde op 1 januari 2017 op het ADC begonnen aan het ADC aan een onderzoek voor een biografie van prof. J. Kamphuis (1921-2011). De familie Kamphuis gaf hem toestemming diens archief te raadplegen, dat bewaard wordt op het ADC. Dit werk zal ongeveer vier jaar in beslag nemen. Samen met de biografie van Veenhof kan op deze manier een boeiend tweeluik ontstaan over de geschiedenis van de GKv en de NGK in het algemeen en de kerkscheuring in de jaren zestig in het bijzonder.

Ab van Langevelde roept mensen op hun ervaringen met Kamphuis op schrift te stellen en aan hem toe te sturen. Inzenders krijgen een vermelding in een bijlage in de biografie:

Dr. Ab van Langevelde
ADC Kampen
Broederweg 16
8261 GT Kampen

E-mailadres:
ab.van.langevelde@filternet.nl.

 

 

Featured post

Oproep voor nieuwe vrijwilliger

Op het moment hebben we op het ADC één vrijwilliger. Ook hebben we meer werk dan één vrijwilliger, onderzoeker en archivaris samen aankunnen. Daarom zijn we op zoek naar iemand die ons hiermee komt helpen.

Het gaat om het inventariseren van archieven, dus het overpakken, opschonen, ordenen en beschrijven van verzamelingen documenten en spullen waar soms geen, soms al wel wat, orde in zit. Daarnaast hebben we op het ADC ook met enige regelmaat projecten om bijvoorbeeld alle stukken van Prof. Drs. D. Deddens te verzamelen en te bundelen, vrijmakingsbrieven te digitaliseren en ontsluiten, foto’s te digitaliseren, etc.

Wat we van je nodig hebben zijn de volgende zaken:

 • Je kunt goed orde scheppen;
 • Je kunt nauwgezet te werk gaan;
 • Je kunt lang aan eenzelfde taak werken;
 • Je kunt zelfstandig werken;
 • Je bent twee dagen in de week beschikbaar en woont het liefst zo dicht mogelijk bij Kampen.

Lijkt dit je wat? Stuur een berichtje naar info@adckampen.nl of bel naar 038-477 17 30. We zouden je dan graag willen spreken.

Featured post

Oproep prof. drs. D. Deddens in beeld en geluid

Prof. drs. Detmer Deddens (1923-2009) – in zijn studietijd noemden zijn medestudenten hem ‘Deddy’ – was een gezaghebbende predikant en hoogleraar binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Zo was hij verschillende malen synodevoorzitter. De ouderen binnen deze kerken zullen vele herinneringen bewaren aan hem en aan zijn vrouw Arien Koppe. Dr. Leon van den Broeke, universitair docent kerkrecht aan de TU Kampen en aan de VU te Amsterdam, is bezig met een publicatie over deze telg uit het geslacht Deddens. Hij zou dit boek graag verluchtigen met foto’s van de hoofdpersoon en diens echtgenote. In de nalatenschap van D. Deddens zelf heeft hij er slechts weinig aangetroffen. Dit initiatief van Van den Broeke is een mooie gelegenheid voor het ADC een oproep te doen voor beeld- en geluidsmateriaal van deze invloedrijke persoon in de vrijgemaakte wereld. Uiteraard krijgt u het te zijner tijd terug. Mogelijk wordt het materiaal gedigitaliseerd en toegevoegd aan de collectie van het ADC te Kampen, als u daar geen bezwaar tegen heeft.

Bij voorbaat dank, mede namens dr. Van den Broeke.

 

Featured post

Publicaties

Het Archief- en Documentatiecentrum beheert verschillende publicaties. Ten eerste hebben wij onze eigen nieuwsbrief, maar ook overzien wij de uitgaves in de ADChartasreeks, waarvan er inmiddels ruim dertig zijn verschenen, met redelijk succes. Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over onze uitgaves.

ADCetera
ADChartas

Featured post

Archiefbeheer

Waarom moeten de archieven van een kerk, de classis, de particulier synode, de generale synode, een kerkelijke vereniging, commissie of organisatie goed bewaard worden? Vergaderstukken, correspondentie en andere stukken van deze lichamen zijn geen persoonlijk eigendom, maar het eigendom van de kerkelijke gemeente. Er liggen vaak afspraken over personen of gebouwen in vast, die tientallen jaren geldig zijn. Soms is het noodzakelijk om na te gaan hoe een bepaald besluit tot stand is gekomen. Ook moet bijvoorbeeld altijd terug te vinden zijn wanneer iemand is gedoopt. Een andere, maar niet minder belangrijke reden voor goed archiefbeheer is: archiefstukken zijn de bronnen voor de geschiedschrijving. Allereerst natuurlijk voor die van de eigen gemeente, ter gelegenheid van een jubileum, de ingebruikname / sluiting van een kerkgebouw of ten behoeve van een gids voor nieuwe gemeenteleden, artikelen in het kerkblad, het jaarboekje, etc. Maar daarnaast is het archief ook van belang voor de geschiedenis van de plaats en de regio waar de kerk gevestigd is.

Voor verdere informatie kunt u deze pagina’s bezoeken:

Digitaal archiveren
Archiveren in de Cloud
Pilot e-depot
Verpakkingsmateriaal voor archiveren

 

Featured post

Contact

Adresgegevens

Broederweg 16
8261 GT – Kampen
T 038-4471730
E info@adckampen.nl

Openingstijden

Het ADC is op afspraak te bezoeken. Voor een bezoek kunt contact opnemen met de archivaris Merijn Wijma via bovenstaande adresgegevens.
ma: 9:00 – 17:00 uur
di: 9.00-17.00 uur
wo: 9:00 – 17:00 uur
vr: 9:00 – 17:00 uur

Op donderdag is het ADC gesloten.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ook onderstaand formulier invullen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

 

 

Featured post

Over ons

Het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland (ADC) is opgericht in 1993 ter verzorging van de geschiedenis van deze kerken en daarmee in verband staande personen en instellingen. Het ADC is gevestigd te Kampen en biedt informatie op kerkhistorisch terrein en faciliteiten voor archiefbeheer, studie en historisch onderzoek.

Taken
•Verzamelen en beheren van archieven en documentatie
•Voorlichting en advisering
•Bevorderen van kennis en onderzoek

Medewerkers

Prof. Dr. George Harinck (Directeur)

harinck2

George Harinck is sinds 1997 directeur van het Archief- en Documentatiecentrum. Hij studeerde geschiedenis te Leiden en promoveerde in 1993 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 2003 is hij bijzonder hoogleraar geschiedenis op de ADC-leerstoel aan de Theologische Universiteit te Kampen. Darnaast is hij hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit en directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme (1800-heden) aldaar. In 2001 was hij visiting scholar aan Princeton Theological Seminary, VS.

Drs. Merijn Wijma (Archivaris)

Merijn

Merijn Wijma is sinds januari 2017 verbonden aan het archief als archivaris. Ze studeerde film/media, literatuur en taalwetenschappen aan University College Roosevelt in Middelburg met een scriptie over de historische en culturele verklaringen voor overeenkomsten en verschillen in zes verschillende filmversies van The Phantom of the Opera en studeerde in 2015 af in English Language and Linguistics in Leiden op het verschil in gebruik van Engelse leenwoorden door Nederlanders en Vlamingen. Naast haar werkzaamheden op het ADC is Merijn ook in dienst van het Praktijkcentrum als onderzoeker en statisticus.

Dr. Ab van Langevelde (Onderzoeker)

Ab van Langevelde is econoom, geograaf en kerkhistoricus. In 2001 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over de wederzijdse invloed van tweetaligheid en economische ontwikkeling binnen de provincie Friesland. Vervolgens verdedigde hij in 2015 aan de Theologische Universiteit Kampen met succes een kerkhistorisch proefschrift over het leven en werk van prof. C. Veenhof. Hij is projectonderzoeker aan het Archief- en Documentatiecentrum en momenteel bezig met het project Vrijmaking in brieven en het project Biografie prof. J. Kamphuis.

Featured post

Huisregels

Als u bij ons op bezoek komt, zijn er enkele regels waar wij u en onszelf aan moeten houden. Deze regels zijn er om het archief zo veilig mogelijk te bewaren en behandelen en ook om onze werkplek zo overzichtelijk mogelijk te houden.

  • De archivaris en vrijwilligers zijn de enigen die in het archief zelf mogen.
  • Wanneer u archief wilt bekijken, is dat mogelijk. Vraag aan de archivaris of aan de vrijwilligers om het archief en zij zullen het voor u opzoeken en uit de kluis halen.
  • U mag twee archiefdozen meenemen naar de studiezaal om in te zien.
  • Zo lang u met het archief bezig bent, mag u niet eten of drinken.
  • Wanneer er met archief gewerkt wordt, mag u alleen met potlood schrijven.
  • Vraag als u materiaal wilt gebruiken voor publicatie aan de archivaris of er beperkingen op zitten.
  • Het is in het ADC verboden te roken.

Uiteraard zullen wij ons best doen om u zo hartelijk mogelijk te ontvangen bij uw bezoek. Er is altijd thee, koffie en soep beschikbaar en om de hoek is een Albert Heijn.

Collectie

Het Archief- en Documentatiecentrum verzamelt en beheert in de eerste plaats archieven van personen en instellingen uit gereformeerd-vrijgemaakte kring. De huidige collectie bestaat uit circa. 125 archieven van verschillende personen en organisaties. Daarnaast heeft het ADC een documentatieverzameling, waarin verzamelingen van diverse personen zijn opgenomen, een periodiekenverzameling en een brochureverzameling. Hier is een overzicht beschikbaar van de archieven- en documentatieverzameling. Daarnaast kunt u hier ook een overzicht vinden van herdenkingsbundels inzake de vrijgemaakte kerken, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk.

Om onze collectie te verkennen, kunt u de volgende pagina’s bekijken:

Up ↑