Welkom op de website van het Archief- en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (ADC). Het ADC vormt de archiefbewaarplaats van archieven met landelijke betekenis die in relatie staan tot de voormalige Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), alsmede tot de huidige Nederlandse Gereformeerde Kerken (NeGK). Daarnaast geeft het ADC adviezen met betrekking tot het beheer van plaatselijke en regionale archieven door kerken. Kerken en andere organisaties kunnen tevens bij het ADC terecht voor veilige digitale archivering. Ten slotte bevordert het ADC de kennis van de neocalvinistische traditie in Nederland door onderzoek te faciliteren, kerkhistorische publicaties te verzorgen en wetenschappelijke congressen te organiseren.

Agenda

29-30 augustus 2024: Vrije Universiteit Amsterdam:
6th European Neo-Calvinism Conference 'Neo-Calvinism and Capitalism'

- NB: deadline Call for Papers: 1 maart 2024

Doorzoek de website

Of bekijk hier onze collectie:

Persoonsarchieven, A-Z

Organisatiearchieven, A-Z

Voor de archieven van de Nederlands Gereformeerde Kerken klikt u hier.

Is de plaatsingslijst niet beschikbaar, of kunt u niet direct vinden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op. Misschien kunnen we u toch verder helpen.

Advies voor plaatselijk archiefbeheer

Ook bieden we ondersteuning voor plaatselijke kerkelijke archiefbeheerders. Voor hen hebben we informatie over:

De AVG in de kerk

Archief overbrengen naar het ADC

Verpakkingsmateriaal voor fysiek archief

Heeft u vragen? Dan kunt u hier contact met ons opnemen.

ADC Archiefservice

Voor kerken die zelf op zoek naar naar een digitale archiefoplossing biedt het ADC online software aan om digitaal archief te beschrijven en op te slaan. Een volledige online omgeving die voldoet aan privacy-eisen en is gericht op duurzame opslag.

Klik op de banner voor meer informatie.

Lees hier onze laatste nieuwsbrief:

Bekijk en koop hier uitgaven van het ADC:

 

 

Bijeenkomsten van het ADC gemist? Kijk ze terug.

Presentatie AD Chartas 38 (memoires Jan Veenhof), 30 september 2021