Archief overbrengen?

Het archief van het ADC bestaat grotendeels uit archieven die zijn overgebracht door particulieren. Heeft u archief voor ons? Interessante dingen op zolder gevonden? Vaak worden we daar heel blij van. Lees hier verder over de soorten archief die we graag ontvangen en hoe u te werk moet gaan.

Uitgelicht bericht

Call for papers 5th European Conference on Neo-Calvinism

NEO-CALVINISM AND EUROPE:
RELIGION, NATION, CULTURE
5th European Conference on Neo-Calvinism
Leuven, Belgium
29-31 August 2018

Theme

At present, Europe – in its modern globalised form – is faced by numerous questions of profound significance. How will its identity and role in the world change in response to the resurgence of populist political leadership both within and beyond its own borders? How should it respond to Brexit, intra-European independence movements, and the ongoing significance of the (largely Muslim) migrant crisis?

This conference will focus on neo-Calvinism, as a theological and cultural tradition that developed in late-modern Western Europe, and aims to understand it vis-à-vis Europe in both historical and constructive senses. How did the architects of neo-Calvinism – the likes of Abraham Kuyper and Herman Bavinck – view the late-modern European identity? What did it mean to them that humankind consisted of different peoples and races? To what extent did they view Europe, as a culturally Christian continent, to have a unique geopolitical calling? How should those views be understood in our post-colonial context? What is the relation between religion and the idea of the nation? How have these neo-Calvinists, and more contemporary exponents of the neo-Calvinist tradition, considered the place of Islam in Europe? Does neo-Calvinism offer promising resources for human flourishing in a continent marked by a profound diversity of ethnicities, languages, cultures, forms of secularism, and religion?

The conference will focus on the theological, ecclesial, philosophical, political, historical, social and cultural interactions between the two religions: in what ways did they approach each other? On which aspects did they continue to differ, and why? How could their relationship over a century and a half best be described?

Plenary speakers

Among others:

Dr. Matthew Kaemingk, Fuller Texas, Houston

Prof. Richard J. Mouw, Fuller Theological Seminary, Pasadena

 Call for Papers

The conference organisers would be pleased to receive proposals for short papers that address issues related to Neo-Calvinism and Europe: Religion, Nation, Culture. Proposals must be approximately 200 words, and should be sent to gharinck@tukampen.nl by 1 April 2018. Proposals will receive a final response by the conference organisers by 15 April.

Registration

The conference registration fee is €120, which includes two breakfasts and lunches, a dinner and drinks. Conference places and lodging must be reserved by email (gharinck@tukampen.nl) by June 30th, 2018.

Location and Accommodation

The conference will be held in Leuven, Belgium – close to the political heart of modern Europe – on 29-31 August at:

Leuven Center for Christian Studies (LCSS)

Evangelische Theologische Faculteit
Sint-Jansbergsesteenweg 95-97
3001 Leuven
Belgium

LCSS offers accommodation at location for € 40 (single) and € 50 (double rooms).

Host Institutions

 

  

New College, University of Edinburgh

Kampen Theological University

Archive and Documentation Centre, Kampen

Historical Documentation Centre, VU University, Amsterdam

Uitgelicht bericht

Word donateur

U kunt donateur worden van het ADC door ons financieel te steunen. Van uw donaties kunnen wij publicaties, congressen, tentoonstellingen en studiedagen bekostigen.
Als u donateur wordt, ontvangt u twee keer per jaar onze nieuwsbrief …Adcetera, uitnodigingen voor onze activiteiten en 20% korting op de publicaties in de ADChartasreeks. U wordt donateur door jaarlijks €15,- te storten op IBAN NL15 INGB 0007 7356 94 of door op onderstaande knop te klikken.


Donate

Uitgelicht bericht

Evenementen

Een van de rollen van het ADC is om geïnteresseerden op de hoogte te houden van wat wij en onze geaffilieerden doen. Daarom organiseren wij regelmatig symposia en conferenties rondom thema’s die raken aan ons archief. Op het moment staan de volgende evenementen op het programma:

Conferentie H. P. Scholte 1868-2018
16-18/08/2018 Pella, Iowa, USA

Fifth European Conference for Neo-Calvinism
29-31/08/2018 ETF, Leuven

Volg de links op deze pagina voor meer informatie of om u aan te melden.

Beeld: ND
Uitgelicht bericht

Oproep informatie professor J. Kamphuis

Geldelijk gesteund door het fonds Pro Religione et Libertate, het Universitair Ontwikkelingsfonds TU Kampen, het Jagtspoelfonds en enige crowdfunding is Ab van Langevelde op 1 januari 2017 op het ADC begonnen aan het ADC aan een onderzoek voor een biografie van prof. J. Kamphuis (1921-2011). De familie Kamphuis gaf hem toestemming diens archief te raadplegen, dat bewaard wordt op het ADC. Dit werk zal ongeveer vier jaar in beslag nemen. Samen met de biografie van Veenhof kan op deze manier een boeiend tweeluik ontstaan over de geschiedenis van de GKv en de NGK in het algemeen en de kerkscheuring in de jaren zestig in het bijzonder.

Ab van Langevelde roept mensen op hun ervaringen met Kamphuis op schrift te stellen en aan hem toe te sturen. Inzenders krijgen een vermelding in een bijlage in de biografie:

Dr. Ab van Langevelde
ADC Kampen
Broederweg 16
8261 GT Kampen

E-mailadres:
ab.van.langevelde@filternet.nl.

 

 

Uitgelicht bericht

Oproep prof. drs. D. Deddens in beeld en geluid

Prof. drs. Detmer Deddens (1923-2009) – in zijn studietijd noemden zijn medestudenten hem ‘Deddy’ – was een gezaghebbende predikant en hoogleraar binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Zo was hij verschillende malen synodevoorzitter. De ouderen binnen deze kerken zullen vele herinneringen bewaren aan hem en aan zijn vrouw Arien Koppe. Dr. Leon van den Broeke, universitair docent kerkrecht aan de TU Kampen en aan de VU te Amsterdam, is bezig met een publicatie over deze telg uit het geslacht Deddens. Hij zou dit boek graag verluchtigen met foto’s van de hoofdpersoon en diens echtgenote. In de nalatenschap van D. Deddens zelf heeft hij er slechts weinig aangetroffen. Dit initiatief van Van den Broeke is een mooie gelegenheid voor het ADC een oproep te doen voor beeld- en geluidsmateriaal van deze invloedrijke persoon in de vrijgemaakte wereld. Uiteraard krijgt u het te zijner tijd terug. Mogelijk wordt het materiaal gedigitaliseerd en toegevoegd aan de collectie van het ADC te Kampen, als u daar geen bezwaar tegen heeft.

Bij voorbaat dank, mede namens dr. Van den Broeke.

 

Uitgelicht bericht

Publicaties

Het Archief- en Documentatiecentrum beheert verschillende publicaties. Ten eerste hebben wij onze eigen nieuwsbrief, maar ook overzien wij de uitgaves in de ADChartasreeks, waarvan er inmiddels ruim dertig zijn verschenen, met redelijk succes. Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over onze uitgaves.

ADCetera
ADChartas

Uitgelicht bericht

Archiefbeheer

Waarom moeten de archieven van een kerk, de classis, de particulier synode, de generale synode, een kerkelijke vereniging, commissie of organisatie goed bewaard worden? Vergaderstukken, correspondentie en andere stukken van deze lichamen zijn geen persoonlijk eigendom, maar het eigendom van de kerkelijke gemeente. Er liggen vaak afspraken over personen of gebouwen in vast, die tientallen jaren geldig zijn. Soms is het noodzakelijk om na te gaan hoe een bepaald besluit tot stand is gekomen. Ook moet bijvoorbeeld altijd terug te vinden zijn wanneer iemand is gedoopt. Een andere, maar niet minder belangrijke reden voor goed archiefbeheer is: archiefstukken zijn de bronnen voor de geschiedschrijving. Allereerst natuurlijk voor die van de eigen gemeente, ter gelegenheid van een jubileum, de ingebruikname / sluiting van een kerkgebouw of ten behoeve van een gids voor nieuwe gemeenteleden, artikelen in het kerkblad, het jaarboekje, etc. Maar daarnaast is het archief ook van belang voor de geschiedenis van de plaats en de regio waar de kerk gevestigd is.

Voor verdere informatie kunt u deze pagina’s bezoeken:

Digitaal archiveren
Archiveren in de Cloud
Pilot e-depot
Verpakkingsmateriaal voor archiveren

 

Uitgelicht bericht

Contact

Adresgegevens

Broederweg 16
8261 GT – Kampen
T 038-4471730
E info@adckampen.nl

Openingstijden

Het ADC is op afspraak te bezoeken. Voor een bezoek kunt contact opnemen met de archivaris Merijn Wijma via bovenstaande adresgegevens.
ma: 9:00 – 17:00 uur
di: 9.00-17.00 uur
wo: 9:00 – 17:00 uur
vr: 9:00 – 17:00 uur

Op donderdag is het ADC gesloten.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ook onderstaand formulier invullen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

 

 

Uitgelicht bericht

Over ons

Het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland (ADC) is opgericht in 1993 ter verzorging van de geschiedenis van deze kerken en daarmee in verband staande personen en instellingen. Het ADC is gevestigd te Kampen en biedt informatie op kerkhistorisch terrein en faciliteiten voor archiefbeheer, studie en historisch onderzoek.

Taken
•Verzamelen en beheren van archieven en documentatie
•Voorlichting en advisering
•Bevorderen van kennis en onderzoek

Medewerkers

Prof. Dr. George Harinck (Directeur)

harinck2

George Harinck is sinds 1997 directeur van het Archief- en Documentatiecentrum. Hij studeerde geschiedenis te Leiden en promoveerde in 1993 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 2003 is hij bijzonder hoogleraar geschiedenis op de ADC-leerstoel aan de Theologische Universiteit te Kampen. Darnaast is hij hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit en directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme (1800-heden) aldaar. In 2001 was hij visiting scholar aan Princeton Theological Seminary, VS.

Drs. Merijn Wijma (Archivaris)

Merijn

Merijn Wijma is sinds januari 2017 verbonden aan het archief als archivaris. Ze studeerde film/media, literatuur en taalwetenschappen aan University College Roosevelt in Middelburg met een scriptie over de historische en culturele verklaringen voor overeenkomsten en verschillen in zes verschillende filmversies van The Phantom of the Opera en studeerde in 2015 af in English Language and Linguistics in Leiden op het verschil in gebruik van Engelse leenwoorden door Nederlanders en Vlamingen. Naast haar werkzaamheden op het ADC is Merijn ook in dienst van het Praktijkcentrum als onderzoeker en statisticus.

Dr. Ab van Langevelde (Onderzoeker)

Ab van Langevelde is econoom, geograaf en kerkhistoricus. In 2001 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over de wederzijdse invloed van tweetaligheid en economische ontwikkeling binnen de provincie Friesland. Vervolgens verdedigde hij in 2015 aan de Theologische Universiteit Kampen met succes een kerkhistorisch proefschrift over het leven en werk van prof. C. Veenhof. Hij is projectonderzoeker aan het Archief- en Documentatiecentrum en momenteel bezig met het project Vrijmaking in brieven en het project Biografie prof. J. Kamphuis. Voor een overzicht van de publicaties van Ab van Langevelde, klik hier..

Uitgelicht bericht

Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑