Adchartas


Hieronder volgt een overzicht van alle delen in de Adchartasreeks. Niet allemaal zijn nog beschikbaar en de voorraad is variabel. De roodgedrukte titels zijn niet meer bij ons in voorraad, maar misschien nog bij de uitgever. In de tabel staan twee prijzen. De eerste is de volledige winkelprijs, de tweede is de donateursprijs. Als u donateur bent, krijgt u namelijk 20% korting op onze ADChartasreeks. Lees hier meer over het donateurschap.
Het is ook mogelijk om de boeken online te bestellen, dit kunt u doen in onze winkel.

Heeft u een vraag over voorraad? Neem dan gerust contact met ons op.

34 Leon van den Broeke en George Harinck: Nooit meer eene nieuwe hiërarchie! De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers €22,50 €18
33 Niels van Driel: Consolidatie en crisis: De Christelijke Gereformeerde Kerk tussen 1918 en 1945 €22,50 €18
32 Johan Schaeffer: Verscheurd door trouw: Studentenprotest in Kampen in de jaren zestig €24.75 €19.00
31 Tamme Spoelstra: Verbondsonderwijs: Geschiedenis van het Gereformeerd-Vrijgemaakte onderwijs in Nederland tot 1985 €24.75 €19.00
30 Erik A. de Boer: De schele dominee: De Open Brief van 1966 en kerkelijke tucht in de Vrijgemaakte kerken €22.50 €18.00
29 Gerard Dekker: De voolopers van de revolutie. Over het maandblad Voorlopig €17.95 €14.36
28 Maarten J. Aalders: Gereformeerden onder elkaar. Elf opstellen en een preek €19.90 €15.92
27 Ab van Langevelde: In het klimaat van het absolute. C. Veenhof (1902-1983). Leven en werk €24.75 €19.00
26 J. Ridderbos: Predikanten in de frontlinie. De gevolgen van deelname aan het (kerkelijk) verzet in Nederland tijdens WO II €22.50 €18.00
25 C.M. van Driel: Het volk zonder applaus. De receptie van Karl Barth in hervormd-gereformeerde en christelijk-gereformeerde kring. €19.90 €15.20
24 Katinka Fikse-Omon: Voor het hoogste het beste. De Angelsaksische invloed op de verspreiding van religieuze traktaten in Nederland (1913-1959) €24.75 €19.80
23 Prof. dr. G. Dekker: Doorgaande revolutie. De ontwikkeling van de gereformeerde Kerken in perspectief €19.90 €15.90
22 Wie is die man? Klaas Schilder in de eenentwintigste eeuw, onder redactie van Marius van Rijswijk e.a. €24.75 €19.80
21 Dr. M.J. Aalders: Een handjevol verkenners? Het Hersteld Verband opnieuw bekeken €22.75 €18.20
20 G.R. De Graaf: De wereld wordt omgekeerd. Culturele interactie tussen de vrijgemaakt-gereformeerde zendelingen en zendingswerkers en de Papoea’s van Boven Digoel (1956-1995) €29.75 €23.80
19 175 jaar Afscheiding van 1834, onder redactie van dr. George Harinck en dr. Mees te Velde €18.40 €14.72
18 Kerkscheuring in oorlogstijd. Oorlog en Vrijmaking in Amersfoort en Utrecht, onder redactie van Wim Berkelaar en Gerard Raven €17.50 €14.00
17 Pieter Jongeling. Boegbeeld van een vrijgemaakte wereld, onder redactie van dr. G. Harinck en E.H. Klei €24.50 €19.60
16 G. Harinck en J. Krabbendam (red.): A Spiritual Invasion? Amerikaanse invloeden op het Nederlandse christendom €17.50 €14.00
15 C.M. van Driel: Gewantrouwd gereformeerd Gewantrouwd Gereformeerd. Het omstreden leiderschap van neocalvinist Arie Noordtzij (1871-1944) €19.75 €15.80
14 Harinck en G.R. de Graaf (red.): Van zending naar oecumene. Vijftig jaar gereformeerde zending op Papua, 1956-2006 €19.75 €15.80
13 ‘Niets is overbodig, niets is toevallig’ Leven en werk van Cornelis Veenhof (1902-1983), onder redactie van George Harinck €17.90 €14.30
12 Nee tegen Karl Barth? Een historisch-theologische terugblik, door drs. R. Barkema €15.90 €12.72
11 ‘Ik keek mijn ogen uit’ Herinneringen van dr. W.G. de Vries aan de jaren 1926-1952, onder redactie van George Harinck €15.90 €12.72
10 Holwerda herdacht. Bijdragen over het leven en werk van Benne Holwerda, onder redactie van dr. George Harinck €17.90 €14.30
9 Ontmoetingen met Herman Bavinck, onder redactie van dr. G. Harinck en Gerrit Neven €17.90 €14.30
8 Tussen lijdelijkheid en verze t. Gereformeerden in bezettingstijd, onder redactie van dr. George Harinck €13.75 €11.00
7 Een theologenleven in woelige tijden, autobiografie door dr. M.J. Arntzen €14.75 €11.80
6 Alles of niets. Opstellen over K. Schilder, onder redactie van dr. George Harinck €14.75 €11.80
5 De kwestie Geelkerken. Een terugblik na 75 jaar, onder redactie van dr. George Harinck €11.25 €9.00
4 Dat er goede onderwijzers zijn, door dr. Niek Bakker €14.75 €9.00
3 Leven en werk van prof.dr. Seakle Greijdanus, onder reactie van dr. George Harinck €15.80 €12.60
2 H. Bavinck: Mijne reis naar Amerika. Bezorgd en toegelicht door Dr. George Harinck, 2e druk €10.00 €8.00
1 Het Amersfoorts congres van 1948, onder redactie van dr. George Harinck en drs. Rienk Janssens €11.25 €9.00

 

Up ↑

%d bloggers like this: