ADChartas


Hieronder volgt een overzicht van de ADChartasreeks. Niet alle delen zijn nog beschikbaar. Als een deel bij ons is uitverkocht, kunt u het echter nog bij de uitgever proberen.

In de tabel staan twee prijzen. De eerste is de volledige winkelprijs, de tweede is de donateursprijs. Als u donateur bent, krijgt u namelijk 20% korting op onze ADChartasreeks. Lees hier meer over het donateurschap.

Het is mogelijk om de boeken online te bestellen, dit kunt u doen in onze winkel. Heeft u een vraag over de voorraad? Neem dan gerust contact met ons op.

ADChartasreeks ND D
1 Het Amersfoorts congres van 1948, onder redactie van dr. George Harinck en drs. Rienk Janssens – UITVERKOCHT € 11.25 € 9.00
2 H. Bavinck: Mijne reis naar Amerika. Bezorgd en toegelicht door Dr. George Harinck, 2e druk € 10.00 € 8.00
3 Leven en werk van prof.dr. Seakle Greijdanus, onder reactie van dr. George Harinck – UITVERKOCHT € 15.80 € 12.60
4 Dat er goede onderwijzers zijn, door dr. Niek Bakker € 14.75 € 9.00
5 De kwestie Geelkerken. Een terugblik na 75 jaar, onder redactie van dr. George Harinck – UITVERKOCHT € 11.25 € 9.00
6 Alles of niets. Opstellen over K. Schilder, onder redactie van dr. George Harinck € 14.75 € 11.80
7 Een theologenleven in woelige tijden, autobiografie door dr. M.J. Arntzen – UITVERKOCHT € 14.75 € 11.80
8 Tussen lijdelijkheid en verzet. Gereformeerden in bezettingstijd, onder redactie van dr. George Harinck – UITVERKOCHT € 13.75 € 11.00
9 Ontmoetingen met Herman Bavinck, onder redactie van dr. G. Harinck en Gerrit Neven – UITVERKOCHT € 17.90 € 14.30
10 Holwerda herdacht. Bijdragen over het leven en werk van Benne Holwerda, onder redactie van dr. George Harinck – UITVERKOCHT € 17.90 € 14.30
11 ‘Ik keek mijn ogen uit’ Herinneringen van dr. W.G. de Vries aan de jaren 1926-1952, onder redactie van George Harinck € 15.90 € 12.72
12 Nee tegen Karl Barth? Een historisch-theologische terugblik, door drs. R. Barkema € 15.90 € 12.72
13 ‘Niets is overbodig, niets is toevallig’ Leven en werk van Cornelis Veenhof (1902-1983), onder redactie van George Harinck € 17.90 € 14.30
14 Harinck en G.R. de Graaf (red.): Van zending naar oecumene. Vijftig jaar gereformeerde zending op Papua, 1956-2006 – UITVERKOCHT € 19.75 € 15.80
15 C.M. van Driel: Gewantrouwd gereformeerd Gewantrouwd Gereformeerd. Het omstreden leiderschap van neocalvinist Arie Noordtzij (1871-1944) € 19.75 € 15.80
16 G. Harinck en J. Krabbendam (red.): A Spiritual Invasion? Amerikaanse invloeden op het Nederlandse christendom € 17.50 € 14.00
17 Pieter Jongeling. Boegbeeld van een vrijgemaakte wereld, onder redactie van dr. G. Harinck en E.H. Klei € 24.50 € 19.60
18 Kerkscheuring in oorlogstijd. Oorlog en Vrijmaking in Amersfoort en Utrecht, onder redactie van Wim Berkelaar en Gerard Raven € 17.50 € 14.00
19 175 jaar Afscheiding van 1834, onder redactie van dr. George Harinck en dr. Mees te Velde € 18.40 € 14.72
20 G.R. De Graaf: De wereld wordt omgekeerd. Culturele interactie tussen de vrijgemaakt-gereformeerde zendelingen en zendingswerkers en de Papoea’s van Boven Digoel (1956-1995) – UITVERKOCHT € 29.75 € 23.80
21 Dr. M.J. Aalders: Een handjevol verkenners? Het Hersteld Verband opnieuw bekeken € 22.75 € 18.20
22 Wie is die man? Klaas Schilder in de eenentwintigste eeuw, onder redactie van Marius van Rijswijk e.a. € 24.75 € 19.80
23 Prof. dr. G. Dekker: Doorgaande revolutie. De ontwikkeling van de gereformeerde Kerken in perspectief – UITVERKOCHT € 19.90 € 15.90
24 Katinka Fikse-Omon: Voor het hoogste het beste. De Angelsaksische invloed op de verspreiding van religieuze traktaten in Nederland (1913-1959) € 24.75 € 19.80
25 C.M. van Driel: Het volk zonder applaus. De receptie van Karl Barth in hervormd-gereformeerde en christelijk-gereformeerde kring. € 19.90 € 15.20
26 J. Ridderbos: Predikanten in de frontlinie. De gevolgen van deelname aan het (kerkelijk) verzet in Nederland tijdens WO II € 22.50 € 18.00
27 Ab van Langevelde: In het klimaat van het absolute. C. Veenhof (1902-1983). Leven en werk – UITVERKOCHT € 24.75 € 19.00
28 Maarten J. Aalders: Gereformeerden onder elkaar. Elf opstellen en een preek € 19.90 € 15.92
29 Gerard Dekker: De voolopers van de revolutie. Over het maandblad Voorlopig € 17.95 € 14.36
30 Erik A. de Boer: De schele dominee: De Open Brief van 1966 en kerkelijke tucht in de Vrijgemaakte kerken € 22.50 € 18.00
31 Tamme Spoelstra: Verbondsonderwijs: Geschiedenis van het Gereformeerd-Vrijgemaakte onderwijs in Nederland tot 1985 € 24.75 € 19.00
32 Johan Schaeffer: Verscheurd door trouw: Studentenprotest in Kampen in de jaren zestig € 24.75 € 19.00
33 Niels van Driel: Consolidatie en crisis: De Christelijke Gereformeerde Kerk tussen 1918 en 1945 – UITVERKOCHT €22,50 €18
34 Leon van den Broeke en George Harinck: Nooit meer eene nieuwe hiërarchie! De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers €22,80 €18

Up ↑

%d bloggers like this: