AD Chartas

Hieronder volgt een overzicht van de AD Chartas reeks. Niet alle delen zijn nog beschikbaar. Als een deel bij ons is uitverkocht, kunt u het echter nog bij de uitgever proberen.

In de tabel staan twee prijzen. De eerste is de reguliere winkelprijs, de tweede is de donateursprijs. Als u donateur bent, krijgt u namelijk 20% korting op onze AD Chartas reeks. Lees hier meer over het donateurschap.

Het is mogelijk om boeken online te bestellen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@adckampen.nl. Verzendkosten brengen we bij u in rekening. Het is daarnaast mogelijk om een aankoop bij ons op te halen.

AD Chartas reeks ND D
1 Het Amersfoorts congres van 1948, onder redactie van dr. George Harinck en drs. Rienk Janssens - UITVERKOCHT €11.25 €9.00
2 H. Bavinck: Mijne reis naar Amerika. Bezorgd en toegelicht door Dr. George Harinck, 2e druk €10.00 €8.00
3 Leven en werk van prof.dr. Seakle Greijdanus, onder reactie van dr. George Harinck - UITVERKOCHT €15.80 € 12.60
4 Dat er goede onderwijzers zijn, door dr. Niek Bakker €14.75 €9.00
5 De kwestie Geelkerken. Een terugblik na 75 jaar, onder redactie van dr. George Harinck - UITVERKOCHT €11.25 €9.00
6 Alles of niets. Opstellen over K. Schilder, onder redactie van dr. George Harinck €14.75 €11.80
7 Een theologenleven in woelige tijden, autobiografie door dr. M.J. Arntzen - UITVERKOCHT €14.75 €11.80
8 Tussen lijdelijkheid en verzet. Gereformeerden in bezettingstijd, onder redactie van dr. George Harinck - UITVERKOCHT €13.75 €11.00
9 Ontmoetingen met Herman Bavinck, onder redactie van dr. G. Harinck en Gerrit Neven - UITVERKOCHT €17.90 €14.30
10 Holwerda herdacht. Bijdragen over het leven en werk van Benne Holwerda, onder redactie van dr. George Harinck - UITVERKOCHT €17.90 €14.30
11 ‘Ik keek mijn ogen uit’ Herinneringen van dr. W.G. de Vries aan de jaren 1926-1952, onder redactie van George Harinck €15.90 €12.72
12 Nee tegen Karl Barth? Een historisch-theologische terugblik, door drs. R. Barkema €15.90 €12.72
13 ‘Niets is overbodig, niets is toevallig’ Leven en werk van Cornelis Veenhof (1902-1983), onder redactie van George Harinck €17.90 €14.30
14 Harinck en G.R. de Graaf (red.): Van zending naar oecumene. Vijftig jaar gereformeerde zending op Papua, 1956-2006 - UITVERKOCHT €19.75 €15.80
15 C.M. van Driel: Gewantrouwd gereformeerd. Het omstreden leiderschap van neocalvinist Arie Noordtzij (1871-1944) €19.75 €15.80
16 G. Harinck en J. Krabbendam (red.): A Spiritual Invasion? Amerikaanse invloeden op het Nederlandse christendom €17.50 €14.00
17 Pieter Jongeling. Boegbeeld van een vrijgemaakte wereld, onder redactie van dr. G. Harinck en E.H. Klei €24.50 €19.60
18 Kerkscheuring in oorlogstijd. Oorlog en Vrijmaking in Amersfoort en Utrecht, onder redactie van Wim Berkelaar en Gerard Raven €17.50 €14.00
19 175 jaar Afscheiding van 1834, onder redactie van dr. George Harinck en dr. Mees te Velde €18.40 €14.72
20 G.R. De Graaf: De wereld wordt omgekeerd. Culturele interactie tussen de vrijgemaakt-gereformeerde zendelingen en zendingswerkers en de Papoea's van Boven Digoel (1956-1995) - UITVERKOCHT €29.75 €23.80
21 Dr. M.J. Aalders: Een handjevol verkenners? Het Hersteld Verband opnieuw bekeken €22.75 €18.20
22 Wie is die man? Klaas Schilder in de eenentwintigste eeuw, onder redactie van Marius van Rijswijk e.a.

Zie voor een nieuwe versie van het in deze bundel opgenomen verslag van de reis die K. Schilder in 1939 maakte door de Verenigde Staten: Reisverslag Schilder 1939

€24.75 €19.80

 

23 Prof. dr. G. Dekker: Doorgaande revolutie. De ontwikkeling van de gereformeerde Kerken in perspectief - UITVERKOCHT €19.90 €15.90
24 Katinka Fikse-Omon: Voor het hoogste het beste. De Angelsaksische invloed op de verspreiding van religieuze traktaten in Nederland (1913-1959) €24.75 €19.80
25 C.M. van Driel: Het volk zonder applaus. De receptie van Karl Barth in hervormd-gereformeerde en christelijk-gereformeerde kring - UITVERKOCHT €19.90 €15.20
26 J. Ridderbos: Predikanten in de frontlinie. De gevolgen van deelname aan het (kerkelijk) verzet in Nederland tijdens WO II €22.50 €18.00
27 Ab van Langevelde: In het klimaat van het absolute. C. Veenhof (1902-1983). Leven en werk - UITVERKOCHT €24.75 €19.00
28 Maarten J. Aalders: Gereformeerden onder elkaar. Elf opstellen en een preek €19.90 €15.92
29 Gerard Dekker: De voorlopers van de revolutie. Over het maandblad Voorlopig €17.95 €14.36
30 Erik A. de Boer: De schele dominee: De Open Brief van 1966 en kerkelijke tucht in de Vrijgemaakte kerken - UITVERKOCHT €22.50 €18.00
31 Tamme Spoelstra: Verbondsonderwijs: Geschiedenis van het Gereformeerd-Vrijgemaakte onderwijs in Nederland tot 1985 €24.75 €19.00
32 Johan Schaeffer: Verscheurd door trouw: Studentenprotest in Kampen in de jaren zestig €24.75 €19.00
33 Niels van Driel: Consolidatie en crisis: De Christelijke Gereformeerde Kerk tussen 1918 en 1945 - UITVERKOCHT €22.50 €18.00
34 Leon van den Broeke en George Harinck: Nooit meer eene nieuwe hiërarchie! De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers - UITVERKOCHT €22.80 €18.00
35 De receptie van Karl Barth in Nederland, onder redactie van George Harinck en Dirk van Keulen. €25,99 €20.80
36 George Harinck en Hans-Georg Ulrichs (red.): Naaste verwanten. Het gereformeerde protestantisme in Nederland en Duitsland in de twintigste eeuw €24.99 €19.99
37 Maarten J. Aalders: Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum €28.00 €22.40
38 Vrij en verbonden. Memoires van Jan Veenhof. Bezorgd, ingeleid en geannoteerd door Leon van den Broeke. €24.50 €19.60
39 Herman Bavinck. Filosofische ethiek. Bezorgd, ingeleid en geannoteerd door Dirk van Keulen. €24.50 €19.60
40 Merijn Wijma, Een menigte die men tellen kan. Een historisch-geografische beschrijving van de ledentalontwikkeling van gereformeerde kerkverbanden in Nederland 1892-2015 €29.90 €23.90
41 Gedenkboek Jenő Sebestyén. Ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag, onder redactie van Sándor Ladányi €26.99 €21.60

 

Up ↑