Over ons

Het Archief- en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (ADC) is opgericht in 1993 ter verzorging van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en daarmee in verband staande personen en instellingen. Later zijn hier de archieven van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) aan toegevoegd. Sinds de hereniging van genoemde kerkverbanden op 1 mei 2023 is het ADC het archiefcentrum van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NeGK). Het ADC is gevestigd te Kampen en biedt informatie op kerkhistorisch terrein en faciliteiten voor archiefbeheer, studie en historisch onderzoek.

Taken
  • Verzamelen en beheren van archieven en documentatie
  • Voorlichting en advisering
  • Bevorderen van kennis en onderzoek

Medewerkers

Prof. Dr. George Harinck (Directeur)

harinck2

George Harinck is sinds 1997 directeur van het Archief- en Documentatiecentrum. Hij studeerde geschiedenis te Leiden en promoveerde in 1993 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 2003 tot 2018 was hij bijzonder hoogleraar geschiedenis op de ADC-leerstoel aan de Theologische Universiteit te Kampen, en sinds 2018 buitengewoon hoogleraar voor de geschiedenis van het neocalvinisme aldaar. Tevens was hij van 2003 tot 2018 directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme (1800-heden) aan de Vrije Universiteit en sinds 2007 hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme aldaar. Sinds 2022 is hij rector van de Theologische Universiteit Utrecht. Zie voor een overzicht van zijn publicaties: publicaties George Harinck -mei 2023.

Mirjam Hofman MA (Archivaris)

Mirjam Hofman werkt sinds januari 2020 als archivaris bij het Archief- en Documentatiecentrum. Zij studeerde geschiedenis en godsdienstwetenschappen in Leiden en aan de Vrij Universiteit in Amsterdam. Aan de Rijksuniversiteit Groningen bereidt zij een proefschrift voor over binnenkerkelijk evangelicalisme in Nederland tussen 1905 en 1940. Zie voor een overzicht van haar publicaties: Publicaties Mirjam Hofman.

Dr. Ab van Langevelde (Vrijwilliger)

Ab van Langevelde is econoom, geograaf en kerkhistoricus. In 2001 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over de wederzijdse invloed van tweetaligheid en economische ontwikkeling binnen de provincie Friesland. Vervolgens verdedigde hij in 2015 aan de Theologische Universiteit Kampen met succes een kerkhistorisch proefschrift over het leven en werk van prof. C. Veenhof. Hij is werkzaam als vrijwilliger aan het Archief- en Documentatiecentrum en momenteel bezig met het project Vrijmaking in brieven en het project Biografie prof. J. Kamphuis. Zie voor een overzicht van de publicaties van Ab van Langevelde: literatuurlijst Ab van Langevelde juli 2021. Zijn e-mailadres is: ab.van.langevelde@solconmail.nl.

Andere vrijwilligers

Naast Ab werken er meerdere vrijwilligers bij het ADC. De andere vrijwilligers houden zich voornamelijk bezig met het beschrijven en toegankelijk maken van archieven. Lijkt u of jou dat ook leuk? Informeer dan bij de archivaris naar de mogelijkheden!

Up ↑

%d bloggers like this: