Over ons

Het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland (ADC) is opgericht in 1993 ter verzorging van de geschiedenis van deze kerken en daarmee in verband staande personen en instellingen. Het ADC is gevestigd te Kampen en biedt informatie op kerkhistorisch terrein en faciliteiten voor archiefbeheer, studie en historisch onderzoek.

Taken
  • Verzamelen en beheren van archieven en documentatie
  • Voorlichting en advisering
  • Bevorderen van kennis en onderzoek

Medewerkers

Prof. Dr. George Harinck (Directeur)

harinck2George Harinck is sinds 1997 directeur van het Archief- en Documentatiecentrum. Hij studeerde geschiedenis te Leiden en promoveerde in 1993 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 2003 is hij bijzonder hoogleraar geschiedenis op de ADC-leerstoel aan de Theologische Universiteit te Kampen. Daarnaast is hij hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit en directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme (1800-heden) aldaar. In 2001 was hij visiting scholar aan Princeton Theological Seminary, VS. Voor een overzicht van publicaties van George Harinck, klik hier.

Mirjam Hofman MA (Archivaris)

Mirjam Hofman werkt sinds januari 2020 als archivaris bij het Archief- en Documentatiecentrum. Zij studeerde geschiedenis en godsdienstwetenschappen in Leiden en aan de Vrij Universiteit in Amsterdam. Aan de Rijksuniversiteit Groningen bereidt zij een proefschrift voor over evangelicalisme in Nederland tussen 1840 en 1940. Zie voor een overzicht van haar publicaties: Publicaties Mirjam Hofman.

Dr. Ab van Langevelde (Vrijwilliger)

Ab van Langevelde is econoom, geograaf en kerkhistoricus. In 2001 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over de wederzijdse invloed van tweetaligheid en economische ontwikkeling binnen de provincie Friesland. Vervolgens verdedigde hij in 2015 aan de Theologische Universiteit Kampen met succes een kerkhistorisch proefschrift over het leven en werk van prof. C. Veenhof. Hij is werkzaam als vrijwilliger aan het Archief- en Documentatiecentrum en momenteel bezig met het project Vrijmaking in brieven en het project Biografie prof. J. Kamphuis. Zie voor een overzicht van de publicaties van Ab van Langevelde: literatuurlijst Ab van Langevelde juli 2021. Zijn e-mailadres is: ab.van.langevelde@solconmail.nl.

Andere vrijwilligers

Naast Ab werken er meerdere vrijwilligers bij het ADC. De andere vrijwilligers houden zich voornamelijk bezig met het beschrijven en toegankelijk maken van archieven. Lijkt u of jou dat ook leuk? Informeer dan bij de archivaris naar de mogelijkheden!

Up ↑

%d bloggers like this: