Voorwaarden

1. Definities
1.1. ADC levert voor de klant de ADC archiefservice, bestaande uit Strongroom e-depot en Atlantis archiefbeheer.
1.2. ADC is voor de klant op werkdagen behalve donderdag van 09:00 tot 17:00 beschikbaar voor advies over gebruik van de archiefservice.
1.3. Klant blijft eigenaar van de gegevens die klant in het systeem zet.
1.4. Opslagruimte van het systeem is onbeperkt. Bij onvoldoende ruimte zorgt ADC voor aanvulling.
1.5. De ADC archiefoplossing is alleen bedoeld voor het archief van kerken en kerkelijke instellingen, niet voor privébestanden van klant.
1.6. Klant kan gebruikmaken van ordeningsschema opgesteld door ADC en archiefspecialist.

2. Geldigheid contract
2.1. Contract is voor één jaar geldig en wordt per jaar stilzwijgend verlengd.
2.2. Opzegtermijn van het contract is één maand.
2.3. Bij opzegging zorgt ADC voor het migreren, exporteren of vernietigen van data van klant in het systeem.

3. Privacy
3.1. Metadata die door klant in het systeem geplaatst worden, zijn alleen zichtbaar voor klant zelf en voor degenen die de kerk daarvoor toestemming geeft.
3.2. ADC heeft geen toegang tot gegevens die klant in het systeem plaatst.
3.3. Beheerders hebben toegang tot alle systeemconfiguratie, hiertoe behoren ook gebruikers, gebruikersgroepen en rechten.

4. Facturering
4.1. Het bedrag wordt aan het begin van het jaar door het ADC gefactureerd.
4.2. Vaststelling van de tarieven volgt nog.

NB: Deze voorwaarden hebben betrekking op de oude archiefservice. Bij de vernieuwing in de loop van 2023 zullen wij de voorwaarden opnieuw tegen het licht houden.

Up ↑

%d bloggers like this: